Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Thông tin mới nhất

[Season 1] Event Lễ Hội Trái Cây

[Season 2] Event Tôn Sư Trọng Đạo

 • [Season 1] Trang Bị Bạch Kim [Season 1] Trang Bị Bạch Kim
 • [Season 1] Event Rước Đèn trung Thu [Season 1] Event Rước Đèn trung Thu
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server
 • [Season 1] Event Thần Tửu Xa Xứ [Season 1] Event Thần Tửu Xa Xứ
 • [Season 1] Kết Quả Võ Lâm Minh Chủ (lần 1) [Season 1] Kết Quả Võ Lâm Minh Chủ (lần 1)
 • [Season 1] Truy Tìm Cờ Mỹ [Season 1] Truy Tìm Cờ Mỹ
 • [Season 1] Võ Lâm Minh Chủ (Lần I) [Season 1] Võ Lâm Minh Chủ (Lần I)
 • [Season 1] Event Quốc tế Thiếu Nhi [Season 1] Event Quốc tế Thiếu Nhi
 • [Season1] Trùng Sinh 2 [Season1] Trùng Sinh 2
 • [Season 1] Tính Năng: Bảo Rương Tinh Hoa [Season 1] Tính Năng: Bảo Rương Tinh Hoa
 • [Season 1] Event Bánh Trà [Season 1] Event Bánh Trà
 • [Season 1] Tính năng: Phong Hỏa Liên Thành [Season 1] Tính năng: Phong Hỏa Liên Thành
 • [Season 1] Event Chống dịch Covid-19 [Season 1] Event Chống dịch Covid-19
 • [Season 1] Tứ Linh Thần Thú [Season 1] Tứ Linh Thần Thú
 • [Season 1] Bảo Tàng Viêm Đế [Season 1] Bảo Tàng Viêm Đế
 • [Season 1] Ngũ Hành Lệnh Bài [Season 1] Ngũ Hành Lệnh Bài
 • [Season 1] Event Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 [Season 1] Event Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
 • [Season 1] Ông Ba Mươi [Season 1] Ông Ba Mươi
 • [Season 1] Nghề Thợ May và Nghề Trồng Trọt [Season 1] Nghề Thợ May và Nghề Trồng Trọt
 • [Season 1] Trùng Sinh 1 [Season 1] Trùng Sinh 1
 • [Season 1] Trấn Bang Chi Bảo [Season 1] Trấn Bang Chi Bảo
 • [Season 1] Sinh nhật Võ Lâm Xa Xứ và Event Noel [Season 1] Sinh nhật Võ Lâm Xa Xứ và Event Noel
 • [Season 1] Đệ Nhất Thần Mã - Phiên Vũ [Season 1] Đệ Nhất Thần Mã - Phiên Vũ
 • [Season 1] Bảo rương Lý Bạch [Season 1] Bảo rương Lý Bạch
 • [Season 1] Event 20/11 [Season 1] Event 20/11
 • [Season 1] Event Halloween [Season 1] Event Halloween
 • [Season 1] Tính năng mới: Danh Tướng Mật Động [Season 1] Tính năng mới: Danh Tướng Mật Động
 • [Season 1] Cập nhật Võ Lâm Xa Xứ tháng 9 [Season 1] Cập nhật Võ Lâm Xa Xứ tháng 9
 • [Season 1] Event Tết Trung Thu [Season 1] Event Tết Trung Thu
 • [Season 1] Event cúng cô hồn! [Season 1] Event cúng cô hồn!
 • [Season 1] Hoàng Kim Môn Phái [Season 1] Hoàng Kim Môn Phái
 • [Season 1] Tống Kim: Hào Quang Chiến Trường [Season 1] Tống Kim: Hào Quang Chiến Trường
 • [Season 1] Quốc Khánh Mỹ 4/7 [Season 1] Quốc Khánh Mỹ 4/7
 • [Season 1] Các vật phẩm mới cập nhật ngày 17/6/2019 [Season 1] Các vật phẩm mới cập nhật ngày 17/6/2019
 • [Season 1] Ngày Của Mẹ [Season 1] Ngày Của Mẹ
 • [Season 1] Tính Năng Vận Tiêu [Season 1] Tính Năng Vận Tiêu
 • [Season 1] Tọa độ kho báu [Season 1] Tọa độ kho báu
 • [Season 1] Long Châu Thất Truyền [Season 1] Long Châu Thất Truyền
 • [Season 1] Trứng Phục Sinh [Season 1] Trứng Phục Sinh
 • [Season 1] Cách tham gia Võ Lâm Liên Đấu [Season 1] Cách tham gia Võ Lâm Liên Đấu
 • [Season 1] Tính năng Bầu Cua (mới) [Season 1] Tính năng Bầu Cua (mới)
 • [Season 1] Tính Năng Câu Cá (Mới) [Season 1] Tính Năng Câu Cá (Mới)
 • [Season 1] Võ Lâm Tinh Anh đại phá Sát Nhân Đại Hội [Season 1] Võ Lâm Tinh Anh đại phá Sát Nhân Đại Hội
 • [Season 1] Tính năng: Hoa Sơn Loạn Chiến [Season 1] Tính năng: Hoa Sơn Loạn Chiến
 • [Season 1] Trang bị Hoàng Kim – An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt [Season 1] Trang bị Hoàng Kim – An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt
 • [Season 1] Mã đài Tây Vực – Thẩm Câu [Season 1] Mã đài Tây Vực – Thẩm Câu
 • Giờ hoạt động - Server EU Giờ hoạt động - Server EU
 • Giờ hoạt động - Server US - EU Giờ hoạt động - Server US - EU
 • [Season 1] Dâng Mâm Ngũ Quả - chào Tết 2019 [Season 1] Dâng Mâm Ngũ Quả - chào Tết 2019
 • Link download Võ Lâm Xa Xứ Link download Võ Lâm Xa Xứ
 • [Season 1] Tính năng : Quả Huy Hoàng [Season 1] Tính năng : Quả Huy Hoàng
 • [Season 1] Tính năng : Chiến trường Tống Kim [Season 1] Tính năng : Chiến trường Tống Kim
 • [Season 1] Tính năng : Phong Lăng Độ [Season 1] Tính năng : Phong Lăng Độ
 • [Season 1] Tính năng : Vượt Ải [Season 1] Tính năng : Vượt Ải
 • Tính năng : Boss Sát Thủ Tính năng : Boss Sát Thủ
 • HƯỚNG DẪN - TÍNH NĂNG PHONG LĂNG ĐỘ HƯỚNG DẪN - TÍNH NĂNG PHONG LĂNG ĐỘ
 • [Season 1] Sự kiện trồng hạt giống cây [Season 1] Sự kiện trồng hạt giống cây
 • [Season 2] Chiến Mã Phiên Vũ [Season 2] Chiến Mã Phiên Vũ
 • [Season 2] Phong Hỏa Liên Thành [Season 2] Phong Hỏa Liên Thành
 • [Season 2] Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái [Season 2] Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
 • [Season 2] Trùng Sinh 1 [Season 2] Trùng Sinh 1
 • [Season 2] Event Lễ Hội Trái Cây [Season 2] Event Lễ Hội Trái Cây
 • [Season 2] Tống Kim Đoạt Bảo [Season 2] Tống Kim Đoạt Bảo
 • [Season 2] Hoàng Kim Môn Phái [Season 2] Hoàng Kim Môn Phái
 • [Season 2] Hào Quang Chiến Trường [Season 2] Hào Quang Chiến Trường
 • [Season 2] Boss Kim Quang Tướng Quân và Tứ Đại Hộ Pháp [Season 2] Boss Kim Quang Tướng Quân và Tứ Đại Hộ Pháp
 • [Season 2] Event Rước Đèn Trung Thu [Season 2] Event Rước Đèn Trung Thu
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server
 • [Season 2] Kết Quả Giải Bang Hội Lôi Đài Chiến [Season 2] Kết Quả Giải Bang Hội Lôi Đài Chiến
 • [Season 2] Event Thần Tửu Xa Xứ [Season 2] Event Thần Tửu Xa Xứ
 • [Season 2] Truy Tìm Cờ Mỹ [Season 2] Truy Tìm Cờ Mỹ
 • [Season 2] Lôi Đài Bang Hội [Season 2] Lôi Đài Bang Hội
 • [Season 2] Event Quốc tế Thiếu Nhi [Season 2] Event Quốc tế Thiếu Nhi
 • [Season 2] Vận Tiêu [Season 2] Vận Tiêu
 • [Season 2] Event Bánh Trà [Season 2] Event Bánh Trà
 • [Season 2] Long Châu Thất Truyền [Season 2] Long Châu Thất Truyền
 • [Season 2] Event Chống dịch Covid-19 [Season 2] Event Chống dịch Covid-19
 • [Season 2] Tứ Linh Thần Thú [Season 2] Tứ Linh Thần Thú
 • [Season 2] Chi Mộ Võ Học [Season 2] Chi Mộ Võ Học
 • [Season 2] Event Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 [Season 2] Event Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
 • Link download Võ Lâm Xa Xứ Link download Võ Lâm Xa Xứ

Thời gian hoạt động

Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 -
Quả Huy Hoàng 8h & 14h & 15h & 17h & 21h & 0h 15h & 21h & 22h & 0h & 4h & 7h -
Hoa Sơn Loạn Chiến 7h30 & 14h30 14h30 & 21h30 -
Lồng Đèn Bang Hội 22h10 5h10 -
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Brelin
Vận Tiêu Bang Hội 22h10 5h10 Thứ 2 & Thứ 4 & Thứ 6
Danh Tướng 11h & 14h 18h & 21h Chỉ T7 & Chủ Nhật
Kim Quang 0h 7h -
Lý Bạch 0h10 & 0h25 7h10 & 7h25 -
Liên Đấu 11h & 23h 18h & 6h -
Tứ Linh Thần Thú 16h 23h -
Viêm Đế 12h đến 22h 19h đến 5h Mỗi lần cách nhau hai tiếng
Phong Hỏa Liên Thành 16h15 23h15 Chỉ Thứ Bảy & Chủ Nhật
Rương Tinh Hoa 16h 21h -
Vượt ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2
Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 Chủ nhật thêm 12h30 & 22h Chicago 19h30 & 5h Berlin
Quả Huy Hoàng 14h & 21h 21h & 4h -
Lồng Đèn Bang Hội 23h10 & 23h20 6h10 & 6h20 Thứ 3 & Thứ 5 & Thứ 7
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Berlin
Liên Đấu 16h & 23h 23h & 6h -
Vượt Ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2
Boss Kim Quang 13h & 24h 20h & 7h -
Phong Lăng Độ - - Đầu Mỗi Giờ

Các Môn Phái

Liên hệ hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến qua fanpage 24/7