Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Thông tin mới nhất

[Season 1] Event Lễ Hội Trái Cây

[Season 2] Event Tôn Sư Trọng Đạo

 • [Season 1] Trang Bị Bạch Kim [Season 1] Trang Bị Bạch Kim
 • [Season 1] Event Rước Đèn trung Thu [Season 1] Event Rước Đèn trung Thu
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Server
 • [Season 1] Event Thần Tửu Xa Xứ [Season 1] Event Thần Tửu Xa Xứ
 • [Season 1] Kết Quả Võ Lâm Minh Chủ (lần 1) [Season 1] Kết Quả Võ Lâm Minh Chủ (lần 1)
 • Xem tất cả
 • [Season 2] Chiến Mã Phiên Vũ [Season 2] Chiến Mã Phiên Vũ
 • [Season 2] Phong Hỏa Liên Thành [Season 2] Phong Hỏa Liên Thành
 • [Season 2] Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái [Season 2] Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
 • [Season 2] Trùng Sinh 1 [Season 2] Trùng Sinh 1
 • [Season 2] Event Lễ Hội Trái Cây [Season 2] Event Lễ Hội Trái Cây
 • Xem tất cả

Thời gian hoạt động

Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 -
Quả Huy Hoàng 8h & 14h & 15h & 17h & 21h & 0h 15h & 21h & 22h & 0h & 4h & 7h -
Hoa Sơn Loạn Chiến 7h30 & 14h30 14h30 & 21h30 -
Lồng Đèn Bang Hội 22h10 5h10 -
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Brelin
Vận Tiêu Bang Hội 22h10 5h10 Thứ 2 & Thứ 4 & Thứ 6
Danh Tướng 11h & 14h 18h & 21h Chỉ T7 & Chủ Nhật
Kim Quang 0h 7h -
Lý Bạch 0h10 & 0h25 7h10 & 7h25 -
Liên Đấu 11h & 23h 18h & 6h -
Tứ Linh Thần Thú 16h 23h -
Viêm Đế 12h đến 22h 19h đến 5h Mỗi lần cách nhau hai tiếng
Phong Hỏa Liên Thành 16h15 23h15 Chỉ Thứ Bảy & Chủ Nhật
Rương Tinh Hoa 16h 21h -
Vượt ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2
Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 Chủ nhật thêm 12h30 & 22h Chicago 19h30 & 5h Berlin
Quả Huy Hoàng 14h & 21h 21h & 4h -
Lồng Đèn Bang Hội 23h10 & 23h20 6h10 & 6h20 Thứ 3 & Thứ 5 & Thứ 7
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Berlin
Liên Đấu 16h & 23h 23h & 6h -
Vượt Ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2
Boss Kim Quang 13h & 24h 20h & 7h -
Phong Lăng Độ - - Đầu Mỗi Giờ

Các Môn Phái

Liên hệ hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến qua fanpage 24/7