Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Tính năng : Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc…

Thời gian báo danh: Từ phút thứ 05 tới phút thứ 10 mỗi khung giờ

 

NPC liên quan

 

NPC

Ghi Chú

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

 

 

 

Tham gia Phong Lăng Độ

Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)
Giao nộp 01 Lệnh Bài Phong Lăng Độ hoặc 100 tấm Mật Đồ Thần Bí để được lên thuyền.
 
 

Phần thưởng: 

- Điểm kinh nghiệm.
 

Vật phẩm nhận được sau khi tiêu địt Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh :

- Quế Hoa Tửu
- Thiên Sơn Bảo Lộ
- Tiên Thảo Lộ
- Tẩy Tủy Kinh
- Võ Lâm Mật Tịch
- Và nhiều vật phẩm quý giá khác

Võ Lâm Xa Xứ kính bút