Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Dâng Mâm Ngũ Quả - chào Tết 2019

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian tham gia: Sau bảo trì ngày 15/01/2019.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang các loại quả đến NPC Event tết 2019 để ghép mâm ngũ quả và nhận các phần thưởng đạt mốc.

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Event Tết 2019
 • Vị trí:
  • Tương Dương - 193/202
 • Chức năng:
  • Đổi Event tết 2019.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến:
  • - Central US, Chicago (GMT-6) 23h59 ngày 28/02/2019
  • - EU, Frankfurt (GMT+1) 07h00 ngày 01/03/2019

Giỏ Trái Cây

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải để ngẫu nhiên nhận được các loại quả ngày tết.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái Mãng Cầu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng giỏ trái cây.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi mâm ngũ quả.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 • Đổi dừa: 5 trái mãng cầu có thể đổi 1 trái dừa.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái dừa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng giỏ trái cây.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi mâm ngũ quả.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 • Đổi đu đủ: 5 trái dừa có thể đổi 1 trái đu đủ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái Đu Đủ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng giỏ trái cây.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi mâm ngũ quả.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 • Đổi xoài: 5 trái đu đủ có thể đổi 1 trái xoài
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái Xoài
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng giỏ trái cây.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi mâm ngũ quả.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 • Đổi sung: 3 trái xoài có thể đổi 1 trái sung
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái Sung
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng giỏ trái cây.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi mâm ngũ quả.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Nhang Trầm Hương
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Cùng với trái cây đổi mâm Ngũ Quả Đại Cát.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Ngũ quả An Khang
 • Cách ghép:  Cầu + Dừa + Đủ + 2 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng để nhận phần thưởng.
 • Phần thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm.
 • Giới hạn: Tối đa 300 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Ngũ quả Phú Quý
 • Cách ghép:  Cầu + Dừa + Đủ + Xoài + 5 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng để nhận phần thưởng.
 • Phần thưởng175.000 điểm kinh nghiệm có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:
  • Đại thành bí kíp
  • Mã bài ngựa ngẫu nhiên
  • Thiết La Hán
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Quế hoa tửu
  • Bạc nhược tâm kinh
  • Phi Phong
  • Quế Hoa Tửu
  • Tiên Thảo Lộ
 • Giới hạn: Tối đa 300 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • * Phần thưởng sử dụng đat mốc 300 vật phẩm: Tẩy tủy kinh 
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Ngũ quả Đại Cát
 • Cách ghép:  Cầu + Dừa + Đủ + Xoài + Sung + 1 Nhang Trầm Hương.
 • Tính chất: Xếp chồng 100/100. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng để nhận phần thưởng.
 • Phần thưởng: 250.000 điểm kinh nghiệm có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:
  • Bí kíp môn phái ngẫu nhiên
  • Đại thành bí kíp
  • Mã bài ngựa ngẫu nhiên
  • Thiết La Hán
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Quế hoa tửu
  • Bạc nhược tâm kinh
  • Phi Phong
  • Quế Hoa Tửu
  • Tiên Thảo Lộ
 • Giới hạn: Tối đa 300 vật phẩm/nhân vật/sự kiện.
 • * Phần thưởng sử dụng đat mốc 300 vật phẩm: Võ Lâm Mật Tịch 
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

 

Phần thưởng khi đạt đủ 3 mốc (300 vật phẩm/mốc) của 3 loại mâm ngũ quả.

 • 5 mã bài Xích thố + 5 Mã bài Chiếu Dạ + Thổ Địa Phù (1000 lần) + Thần hành phù Vĩnh Viễn + 5 Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút