Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

Giờ hoạt động - Server US - EU

Giờ hoạt động ngày thường

 
Central Frankfurt Nội dung
7h30  & 14h30 14h30 & 21h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
8h00 &  15h00 15h00 & 22h00 Quả Huy Hoàng
14h00 & 21h00 21h00 & 4h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
14h00 & 21h00 21h00 & 4h00 Quả Huy Hoàng Đợt 2
14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 Boss Hoàng Kim (đại)
14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 Tống Kim
16h00 & 23h00 23h00 & 6h00 Hoạt động bang hội (*)
17h00 & 00h00 0h00 & 7h00 Loạn Chiến Cổ Mộ
17h00 & 00h00 0h00 & 7h00 Quả Huy Hoàng Đợt 3
Cả ngày Cả ngày

Lôi Đài Đặt Cược

 

(*):

- Sẽ mở trong các ngày nghỉ liên đấu.

 

Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 
Liên đấu: Xem chi tiết tại đây
 
 

Công thành chiến: 

- Báo danh: 20h00 thứ 6 giờ Central US - 03h00 thứ 7 giờ Frankfurt

- Công thành: 22h00 thứ 6 giờ Central US - 05h00 thứ 7 giờ Frankfurt

 

* Để nhường chỗ cho Tống Kim Đặc Biệt, ngày chủ nhật sẽ không có hoạt động bang hội

 

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút