Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

Giờ hoạt động - Server EU

Giờ hoạt động ngày thường

 
14h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
15h00 Quả Huy Hoàng
19h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h30 Boss Hoàng Kim (đại)
20h30 Loạn chiến cổ mộ
20h45 Chiến Trường Tống Kim
22h00 Hoạt động bang hội (*)
22h15 Quả Huy Hoàng
00h00 Hoa Sơn Loạn Chiến
Cả ngày Lôi Đài Đặt Cược

 

(*):

- Thứ 2, 4, 6 : Chiến Long Động - Lồng Đèn Bang Hội (22h00)

- Thứ 3, 5, 7 : Vận Tiêu Bang Hội

 
Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 
Liên đấu: Xem chi tiết tại đây
 
Công thành chiến (thứ 6 hàng tuần): 

- Báo danh: 18h00

- Công thành: 20h00

 

Giờ hoạt động chủ nhật

 
12h30 Chiến Trường Tống Kim
14h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
15h00 Quả Huy Hoàng
16h00 Loạn Chiến Cổ Mộ
19h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h30 Boss Hoàng Kim (đại)
20h30 Loạn Chiến Cổ Mộ
22h00 Tống Kim Đặc Biệt
22h15 Quả Huy Hoàng
00h00 Hoa Sơn Loạn Chiến
Cả ngày Lôi Đài Đặt Cược

 

* Để nhường chỗ cho Tống Kim Đặc Biệt, ngày chủ nhật sẽ không có hoạt động bang hội

Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút