Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Võ Lâm Tinh Anh đại phá Sát Nhân Đại Hội

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian : 22/02/2019 - 25/03/2019.
 • Đối tượng: Nhân sĩ tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang tay nãi giang hồ đến NPC Tinh Hoa Anh Hùng để giải mã.

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Tinh Hoa Anh Hùng
 • Vị trí:
  • Tương Dương - 198/201
 • Chức năng:
  • Đổi Event Võ Lâm Tinh Anh, Mật Tịch 120.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến:
  • 23h59 ngày 25/03/2019

Tay nải giang hồ

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

 • Tính chất: Xếp chồng 500/500. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng:
 • Đổi tay nãi cao thủ và tay nãi hoàng kim
 • - Sử dụng nhận 1000 điểm exp và tỷ lệ rất nhỏ nhận được Tinh Hoa.
 • Hạn sử dụng: đến hết event

Tay nãi cao thủ
 • Nguồn gốc: Đổi tay nãi giang hồ + 5 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 500/500. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Mốc: Tối đa 300.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tủ
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Tay nãi hoàng kim
 • Nguồn gốc: Đổi tay nãi giang hồ + 2 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 500/500. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Mốc: Tối đa 300.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 750.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Đại Thành Bí Kíp 90
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tủ
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mật tịch 120 quyển 1
 • - Mật tịch 120 quyển 2
 • - Mật tịch 120 quyển 3
 • - Cần câu 
 • - Lưới đánh cá
 • - Mặt nạ tân hiệp khách 
 • - Mặt nạ tân hiệp nữ
 • Hạn sử dụng: đến hết event.

Tinh hoa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng tay nãi giang hồ, tay nãi cao thủ, tay nãi hoàng kim.
 • Tính chất: Xếp chồng 999/999. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đổi vật phẩm cao cấp và tham gia các tính năng (sẽ được update trong những phiên bản tới).
 • Hạn sử dụng: Tinh Hoa sẽ được sử dụng xuyên suốt nội dung bôn tẩu tại Võ Lâm Xa Xứ.

Phần thưởng khi đạt đủ 2 mốc (300 vật phẩm/mốc) : Tẩy tuỷ kinh

 

Vật phẩm mới

Hình ảnh Ghi chú

Lễ Bao Tinh Anh
 • Nguồn gốc: Lồng đèn bang hội (Chiến Long Động), Boss Kim Quang, Thủ Lĩnh Sát Nhân Đại Hội.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được những vật phẩm quý giá (tỷ lệ bằng nhau):
 • - 200 tinh hoa 
 • - 10.000.000 exp
 • - 20.000.000 exp
 • - 30.000.000 exp
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mật tịch 120 quyển 1
 • - Mật tịch 120 quyển 2
 • - Mật tịch 120 quyển 3
 • - Mật tịch 120 quyển 4
 • - Mật tịch 120 quyển 5
 • - Tẩy tuỷ kinh 
 • - Võ lâm mật tịch
 • - Mảnh An Bang 
 • - Mảnh Nhu Tình 
 • - Mảnh Hiệp Cốt 
 • - Đại thành bí kíp 90
 • - Tiên thảo lộ đặc biệt
 • - Mặt nạ tân hiệp khách
 • - Mặt nạ tân hiệp nữ

Yên Ngựa Phi Vân
 • Nguồn gốc: Tay nãi hoàng kim, Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi chiến mã Phi Vân.

Mật tịch 120 quyển 1
 • Nguồn gốc: Tay nãi hoàng kim, Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi mật tịch 120.

Mật tịch 120 quyển 2
 • Nguồn gốc: Tay nãi hoàng kim, Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi mật tịch 120

Mật tịch 120 quyển 3
 • Nguồn gốc: Tay nãi hoàng kim, Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi mật tịch 120

Mật tịch 120 quyển 4
 • Nguồn gốc: Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi mật tịch 120

Mật tịch 120 quyển 5
 • Nguồn gốc: Lễ Bao Tinh Anh.
 • Công dụng: Đổi mật tịch 120

Phi Vân
 • Nguồn gốc: Đổi tại Thẩm Câu: 
 • - 10 mã bài Chiếu Dạ 
 • - 10 mã bài Xích Thố 
 • - 10 mã bài Đích Lô 
 • - 10 mã bài Ô Vân 
 • - 10 mã bài Tuyệt Ảnh 
 • - 10 Yên Ngựa Phi Vân
 • - 3000 Tinh Hoa

Bôn Tiêu
 • Nguồn gốc: Đổi tại Thẩm Câu: 
 • - 2 Phi Vân
 • - 5000 Tinh Hoa

Tính năng mới: Lồng Đèn Bang Hội

... Trong suốt 2 tháng ròng rã, các Tinh Anh của Võ Lâm chỉ mới tìm ra được 3 phần của bộ mật tịch, tên cáo già giấu mặt vẫn đang cất giữ 2 phần còn lại và hiện nay, để triệt tiêu lực lượng của các bang hội lớn trong Võ Lâm, chúng cất giấu 2 phần còn lại này ở Chiến Long Động, nơi các bang hồ chắc chắn rằng sẽ phải đổ máu để sở hữu trọn bộ mật tịch vô giá này.

 

Hình ảnh Ghi chú

Lồng Đèn Bang Hội
 • Nguồn gốc: Xuất hiện tại Chiến Long Động khi đến giờ hoạt động 
 • Số lần xuất hiện: 2 lần / ngày 
 • Giờ hoạt động: 
 • - US: 23:15 & 23:45
 • - EU: 22:15 & 22:45
 • Người giải mã: chỉ bang chủ mới có quyền thu hoạch.
 • Lưu ý: việc thu hoạch sẽ bị gián đoạn nếu bị đánh trúng.
 • Phần thưởng: Lễ Bao Tinh Anh.
 •  

Thủ Hộ Giả
 • Các bang hội cần tiêu diệt tên sát nhân Thủ Hộ Giả trước khi giải mã lồng đèn bang hội.
 • Sức mạnh của tên đại ác nhân này vẫn còn là ẩn số, các bang hội nên tuyệt đối cẩn trọng!

Ngày 22/2/2019

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút