Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Trứng Phục Sinh

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian : 09/04/2019 - 06/05/2019.
 • Đối tượng: Nhân sĩ tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang tay nãi giang hồ đến NPC Phục Sinh Lão Nhân để giải mã.

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Phục Sinh Lão Nhân
 • Vị trí:
  • Tương Dương - 198/201
 • Chức năng:
  • Đổi Event Trứng Phục Sinh, Mật Tịch 120.

Túi Mùa Xuân

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

 • Công dụng: Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: đến hết event

Hoa Cỏ Mùa Xuân
 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi mùa xuân.
 • Công dụng: Đổi trứng đơn sắc và trứng ngũ sắc
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

Thỏ Bông Xinh Xắn
 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi mùa xuân.
 • Công dụng: Đổi trứng đơn sắc và trứng ngũ sắc
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

Kẹo
 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi mùa xuân.
 • Công dụng: Đổi trứng ngũ sắc
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

Búa
 •  
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Sự Kiện.
 • Công dụng: Đổi trứng ngũ sắc
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

Trứng Đơn Sắc
 •  
 • Cách ghép: Hoa cỏ mùa xuân + Thỏ bông xinh xắn + 8 vạn lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên ngựa Phi Vân
 • - Mật Tịch 120 quyển 1
 • - Mật Tịch 120 quyển 2
 • - Mật Tịch 120 quyển 3
 • - Mật Tịch 120 quyển 4
 • - Búa
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tửu
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

Trứng Ngũ Sắc
 •  
 • Cách ghép: Hoa cỏ mùa xuân + Thỏ bông xinh xắn + Kẹo 
 • Công dụng: Dùng Búa sử dụng nhận 750.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Tinh Anh Lễ Bao
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mật tịch 120 quyển 1
 • - Mật tịch 120 quyển 2
 • - Mật tịch 120 quyển 3
 • - Mật tịch 120 quyển 4
 • - Búa
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Đại Thành Bí Kíp 90
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tủ
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • - Cần câu 
 • - Lưới đánh cá
 • - Mặt nạ tân hiệp khách 
 • - Mặt nạ tân hiệp nữ
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

Phần thưởng khi đạt đủ 2 mốc (300 vật phẩm/mốc) : Tẩy Tủy Kinh + Võ Lâm Mật Tịch + Lễ bao Tinh Anh + Hoàng Kim lễ bao

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút