Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Tọa độ kho báu

Tên khu vực

X

Y

Thuyết minh

Giang Tân Thôn

466

393

Khe suối trước Phù Dung động Giang Tân thôn

Giang Tân Thôn

431

369

Dưới cây Đào phía Tây Giang Tân thôn

Giang Tân Thôn

479

383

Dưới tản đá phía Đông Giang Tân thôn

Giang Tân Thôn

444

402

ở giữa cầu gỗ phía Nam Giang Tân thôn

Nam Nhạc trấn

183

193

Giữa mộ bia trong gò đất hoang

Nam Nhạc trấn

213

191

Tảng đá lớn phía Bắc Nam Nhạc trấn

Nam Nhạc trấn

203

190

Dưới gốc cây phong tước Thiền Viện

Nam Nhạc trấn

190

191

Dưới gốc cây Phong đầu tiên Cửa Tây

Nam Nhạc trấn

181

188

Dưới gốc cây lá đỏ cạnh đình phái tây

Ba Lăng huyện

225

196

Bến tàu hướng Đông

Ba Lăng huyện

196

200

Dưới gốc cây Phong trong sân Du Cửu Châu

Ba Lăng huyện

201

199

Cửa vào Ba Lăng huyện

Ba Lăng huyện

183

210

Cây cầu nhỏ thứ 3 phía Nam

Ba Lăng huyện

224

211

Cạnh lối vào Vũ Lăng động

Long Tuyền thôn

222

190

Bên hồ nhỏ hướng bắc

Long Tuyền thôn

208

196

Bên nấm mồ hướng bắc

Long Tuyền thôn

185

191

Trước Thanh Khê động

Long Tuyền thôn

204

219

Giữa hai tảng đá lớn hướng Nam 

Long Tuyền thôn

201

206

Bên cái đầm nhỏ phía trước

Long Tuyền thôn

200

190

Giữa hai tảng đá lớn phía Tây

Thạch Cổ trấn

181

181

Tòa tháp phía Tây

Thạch Cổ trấn

213

185

Bên đầm hoa sen phía Bắc

Thạch Cổ trấn

219

198

Dưới tường đá phía Đông

Thạch Cổ trấn

218

220

Bên khe suối phía Nam

Thạch Cổ trấn

175

207

Bờ hồ phía Tây

Thạch Cổ trấn

180

190

Trước Vô Danh động phía Tây

Đạo Hương thôn

207

178

Bên đầm nhỏ phía Bắc

Đạo Hương thôn

181

185

Trên cầu nhỏ phía Bắc

Đạo Hương thôn

186

198

Trên Tàn Tháp phía Tây

Đạo Hương thôn

227

196

Dưới Thanh sạch ở cửa phía Đông

Đạo Hương thôn

208

185

Gần Võ Sư hướng Bắc

Vĩnh Lạc trấn

217

223

Giữa rừng tháp phía Đông

Vĩnh Lạc trấn

181

216

Tảng đá phía Nam

Vĩnh Lạc trấn

184

209

Trước Băng Hà động phía Nam

Vĩnh Lạc trấn

188

190

Trước Tàn Tháp hướng Bắc

Vĩnh Lạc trấn

226

215

Giữa Loạn Thạch Cương hướng Đông

Chu Tiên trấn

226

187

Hồ hoa sen hướng Bắc

Chu Tiên trấn

236

207

Dưới Tàn tháp hướng Đông

Chu Tiên trấn

231

209

Phi Thiên Động hướng Đông

Chu Tiên trấn

194

202

Dưới bảng hiệu trước Chu Tiên Trấn

Chu Tiên trấn

169

202

Bên Đầm nhỏ hướng Tây

Chu Tiên trấn

184

195

Đoạn cuối khe suối nhỏ hướng Tây

Chu Tiên trấn

207

189

Bên hồ hoa sen

Chu Tiên trấn

215

180

Trước Miếu cũ hướng Bắc

Chu Tiên trấn

223

183

Trên đình bên hồ hoa sen hướng Bắc

Hoa Sơn

307

237

Trước hồ nước đục

Hoa Sơn phái

153

203

Giữa hồ hoa sen

Hoa Sơn phái

160

178

Trước đỉnh Ngọc Nữ

Hoa Sơn phái

157

185

Trước đỉnh Liên Hoa

Hoa Sơn phái

180

205

Trước đỉnh Lạc Nhạn

Hoa Sơn phái

197

198

Trước đỉnh Triều Dương

Kiếm Các Trung Nguyên

213

199

Gần cửa Thiên Tâm động

Kiếm Các Trung Nguyên

211

201

Gần cửa Thiên Tâm Động

Kiếm Các Trung Nguyên

208

170

Gần cửa Tỏa Vân động

Kiếm Các Trung Nguyên

210

172

Gần cửa Tỏa Vân động

Kiếm Các Trung Nguyên

208

169

Gần cửa Tỏa Vân động

Thanh Thành Sơn

358

226

Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc

Thanh Thành Sơn

360

228

Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc

Thanh Thành Sơn

359

230

Gần nơi ngắm trăng hướng Bắc

Điểm Thương sơn

169

157

Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động

Điểm Thương sơn

171

156

Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động

Điểm Thương sơn

174

158

Gần dốc gần nhất của Điểm Thương động

Phục Ngưu sơn

209

215

Dưới Tiểu Thach tháp thứ hai

Phục Ngưu sơn

208

214

Dưới Tiểu Thach tháp thứ hai

Phục Ngưu sơn

208

216

Dưới Tiểu Thach tháp thứ hai

Thục Cương sơn

210

195

Dưới tảng đá lớn thứ 1

Thục Cương sơn

209

195

Dưới tảng đá lớn thứ 1

Thục Cương sơn

211

196

Cửa vào Nhạn Đãng Sơn phía Tây

Nhạn Đãng sơn

196

201

Cửa vào Nhạn Đãng Sơn phía Tây

Nhạn Đãng sơn

195

200

Cửa vào Nhạn Đãng Sơn phía Tây

Vũ Di sơn

120

168

Cây cầu phía Tây Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

121

169

Cây cầu phía Tây Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

120

165

Có thể thưởng lãm cảnh đẹp ở đỉnh phía Tây Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

118

165

Bên hồ Hà Hoa dưới đình phía Tây Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

115

165

Bên hồ Hà Hoa dưới đình phía Tây Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

112

165

Gần miếu phía Nam Vũ Di Sơn

Vũ Di sơn

109

164

Gần miếu phía Nam Vũ Di Sơn

Mạc Cao Quật

153

169

Hướng tây bắc Mạc Cao Quật, từ đây có thể nhìn thấy một dòng suối Nguyệt Nha tú lệ

Mạc Cao Quật

153

170

Hướng tây bắc Mạc Cao Quật, từ đây có thể nhìn thấy một dòng suối Nguyệt Nha tú lệ

Mạc Cao Quật

240

170

Hướng Đông Bắc Mạc Cao Quật, ở đây có thể ngắm cảnh sa mạc hùng vĩ

Mạc Cao Quật

242

172

Hướng Đông Bắc Mạc Cao Quật, ở đây có thể ngắm cảnh sa mạc hùng vĩ

Miêu Lĩnh

198

199

Miêu Lĩnh – Một cảnh tường đá hoang tàn, có 5 viên đá lớn bao bọc

Miêu Lĩnh

201

199

Miêu Lĩnh – Một cảnh tường đá hoang tàn, có 5 viên đá lớn bao bọc

Tần Lăng

300

164

Tượng đá trước lối vào Tàn Lăng

Tần Lăng

302

165

Tượng đá trước lối vào Tàn Lăng

Vũ Lăng sơn

225

195

Phía Đông Vũ Lăng Sơn

Vũ Lăng sơn

226

196

Phía Đông Vũ Lăng Sơn

Hoa sơn

324

220

Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn

Hoa sơn

325

218

Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn

Hoa sơn

327

218

Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn

Hoa sơn

327

219

Dưới gốc đào trên đỉnh Hoa Sơn

La Tiêu sơn

208

172

Miếu và giếng trên La Tiêu sơn

La Tiêu sơn

209

172

Miếu và giếng trên La Tiêu sơn

Thục Cương sơn

246

156

2 tảng đá to góc cuối cùng phía Bắc Thục Cương sơn

Thục Cương sơn

250

160

Phía Bắc Thục Cương sơn, bên cạnh có khối đá cực lớn

Kiếm Các Tây Bắc

128

249

Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc

Kiếm Các Tây Bắc

127

247

Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc

Kiếm Các Tây Bắc

128

247

Các tảng đá to xung quanh Kiếm Các Tây Bắc

Thanh Loa đảo

182

188

Bên hồ phía Tây Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

186

189

Dưới tháp đá phía Tây Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

206

186

Bên hồ phía Đông Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

206

188

Bên hồ phía Đông Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

204

200

Bên bờ đá phía Nam Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

202

203

Bến tàu phía Nam Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

186

198

Bên hồ phía Tây Thanh Loa đảo

Thanh Loa đảo

190

191

Dưới ngôi tháp cũ ở phía Tây Thanh Loa đảo

Thiếu Lâm La Hán Trận

186

206

Đồng nhân thứ nhất cửa vào 108 La Hán Trận

Thiếu Lâm La Hán Trận

191

207

Đồng nhân thứ hai cửa vào 108 La Hán Trận

Hoa Sơn

291

214

Dưới gốc đào trên Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh

Hoa Sơn

297

214

Một ao nhỏ trên Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh

Hoa Sơn

304

217

Một mõm đá nhỏ trên Hoa Sơn

Hoa Sơn

305

223

Một gốc cây trên núi Hoa Sơn

Hoa Sơn

313

232

Một cây khô nằm giữa núi Hoa Sơn

Hoa Sơn

299

232

Một cây khô và mõm đá nằm giữa núi Hoa Sơn

Hoa Sơn

299

240

Một khối đá lớn trên núi Hoa Sơn

Hoa Sơn

305

240

Mội bụi rậm trên núi Hoa Sơn

Nhạn Đãng sơn

195

200

Một khối đá lớn gần lối ra Tây Sơn Thôn trên Nhạn Đãng Sơn

Nhạn Đãng sơn

195

192

Một cây khô gần cửa Long Cung động trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

197

197

Một bức tường đá trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

136

203

Một vách đá gần Lưỡng Thủy động trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

134

191

Một cây khô gần cửa Dương Giác Động trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

123

181

Một cây khô nằm giữa núi Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

102

170

Cuối đường phía Tây trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

115

178

Trước Sơn động bị bỏ hoang trên Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

112

195

Một vách đá giữa núi Nhạn Đãng sơn

Nhạn Đãng sơn

87

179

Cạnh cửa vào Long Tuyền Thôn trên Nhạn Đãng sơn

Lưỡng Thủy Động

210

192

Dưới một thùng gỗ trong Lưỡng Thủy Động

Lưỡng Thủy Động

199

188

Cuối một đạo lộ trong Lưỡng Thủy Động

Lưỡng Thủy Động

181

192

Lối vào Vũ Di sơn cạnh Lưỡng Thủy Động

Lưỡng Thủy Động

186

184

Cuối một đạo lộ phía Tây của Lưỡng Thủy Động

Lưỡng Thủy Động

183

190

Dưới một thùng gỗ trong phía Tây của Lưỡng Thủy Động

Vũ Lăng sơn

195

198

Cửa vào Võ Di sơn từ Ba Lăng Huyện

Vũ Lăng sơn

191

192

Cạnh góc cây trước của Bạch Thủy động trên Vũ Di sơn

Vũ Lăng sơn

221

197

Một góc quẹo trên đạo lộ phía Nam Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

216

193

Một góc quẹo trên đạo lộ phía Nam Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

233

187

Một cây đại thụ phía Đông Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

243

183

Trước mê cung Bạch Thủy động trên Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

220

179

Cạnh bụi cỏ trước Đại Tù Động trên Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

205

176

Một Ngỏ quẹo trước Đại Tù Động trên Vũ Lăng sơn

Vũ Lăng sơn

159

173

Cạnh một bụi tre trước mê cung Phục Lưu Động trên Vũ Lăng sơn

Lâm Du Quan

238

220

Trong một đống gạch vụn tại Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

244

230

Cạnh một khối đá ở Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

252

235

Dưới sơn nhai ở phía Đông Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

252

229

Dưới một bụi cây khô tại Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

242

210

Cạnh một khối đá ở Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

210

208

Cạnh một đống gạch vụn ở Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

203

214

Cạnh bức tường thành ở Lâm Du Quan

Lâm Du Quan

236

235

Bờ sông ở Lâm Du Quan

Chân núi Trường Bạch

150

186

Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

154

178

Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

157

184

Phía hồ tây tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

190

192

Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

193

183

Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

170

159

Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

144

161

Dưới một khối đá tại Trường Bạch Sơn Cước

Chân núi Trường Bạch

152

140

Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch Sơn Cước

Trường Bạch sơn Bắc

224

202

Dưới một khối đá tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

236

205

Dưới một khối đá tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

231

221

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

222

220

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

217

221

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

212

222

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

209

223

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

207

237

Dưới một khối đá tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

237

246

Dưới một gốc cây đầy tuyết tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

256

242

Dưới một gốc cây đầy tuyết cạnh tường đá ở Trường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

224

232

Dưới một tản đá lớn tạiTrường Bạch sơn Bắc Lộc

Trường Bạch sơn Bắc

217

232

Cạnh hồ nước tại Trường Bạch sơn Bắc Lộc

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút