Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Các vật phẩm mới cập nhật ngày 17/6/2019

NPC và vật phẩm mới

Hình ảnh Ghi chú


NPC Shop Võ Lâm Xa Xứ

 •  
 • Vị trí:
  • Tương Dương - 197/202
 • Chức năng: Dùng Võ Lâm Xa Xứ Thạch để đổi các vật phẩm sau (giá cụ thể xem tại NPC):
  • - Quyển 5 Mật Tịch 120
  • - Mãnh An Bang
  • - Yên Ngựa Phi Vân
  • - Bí Kíp 120
  • - Lễ Bao Hoàng Kim
  • - Lễ Bao Tinh Anh
  • - Lễ Bao Phôi Ngựa
  • - Lễ Bao Nhân Phẩm
  • - Lễ Bao Cực Phẩm
  •  


NPC Shop Long Tinh

 •  
 • Vị trí:
  • Tương Dương - 196/202
 • Chức năng: Dùng Long Tinh để đổi các vật phẩm sau (giá cụ thể xem tại NPC):
  • - Rương Tinh Hoa
  • - Mãnh An Bang
  • - Lễ Bao Hoàng Kim
  • - Quyển 5 mật tịch 120
  • - Phi Vân
  •  


Long Tinh

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Event hoặc đánh boss nửa mặt người nửa mặt quỷ
 • Công dụng: Đổi các vật phẩm giá trị tại Shop Long Tinh
 •  


Võ Lâm Xa Xứ Thạch

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được tham gia Event và các hoạt động.
 • Công dụng: Đổi các vật phẩm giá trị tại Shop Võ Lâm Xa Xứ
 •  


Rương Tinh Hoa

 

 

 

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Event và đổi tại Shop Long Tinh
 • Công dụng: Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm:
 • - Lễ bao tinh anh
 • - Lễ bao hoàng kim
 • - Mảnh An Bang
 • - Võ Lâm Xa Xứ Thạch
 • - 10.000.000 exp
 • - 20.000.000 exp
 • - 30.000.000 exp
 • - 40.000.000 exp
 • - 50.000.000 exp
 • - Ngọc Rồng viên 1
 • - Ngọc Rồng viên 2
 • - Ngọc Rồng viên 3
 • - Ngọc Rồng viên 4
 • - Tiên Thảo Lộ đặc biệt
 • - Long Châu Lộ
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mã Bài Xích Thố
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Mã Bài Tuyệt Ảnh
 • - Mã Bài Ô Vân

 

 


Lễ Bao Phôi Ngựa

Công dụng: Xác suất ra 1 trong 4 mã bài ngựa hoặc Yên Ngựa Phi Vân


Lễ Bao Nhân Phẩm

 

 

Công dụng: Xác suất ra 1 trong các vật phẩm (ngẫu nhiên thuộc tính) :

 

- An Bang

 

- Định Quốc

 

- Hiệp Cốt

 

- Nhu Tình

 •  

 

 


Lễ Bao Cực Phẩm

 

Công dụng: Xác suất ra 1 trong các vật phẩm (ngẫu nhiên thuộc tính) :

 

- An Bang

 

- Định Quốc

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút