Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Quốc Khánh Mỹ 4/7

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian : 17/06/2019 - 17/07/2019.
 • Đối tượng: Nhân sĩ tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

   

  Nhận thưởng max event trước khi reset event, nếu không BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Khai Tịch Giả

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú


NPC Khai Tịch Giả

 • Vị trí:
  • Tương Dương - 198/201
 • Chức năng:
  • Đổi Event  Quốc Khánh Mỹ


Rương Nguyên Liệu

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

 • Công dụng: Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: đến hết event


Thanh gỗ USA thứ nhất

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương nguyên liệu.
 • Công dụng: Đổi Tranh Gỗ USA Xanh và Tranh Gỗ USA Gold
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  


Thanh gỗ USA thứ hai

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương nguyên liệu.
 • Công dụng: Đổi Tranh Gỗ USA Emerald và Tranh Gỗ USA Gold
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  


Thanh gỗ USA thứ ba

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương nguyên liệu.
 • Công dụng: Đổi Tranh Gỗ USA Emerald và Tranh Gỗ USA Gold
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  
https://imgur.com/fEwhran


Cờ USA

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng rương nguyên liệu.
 • Công dụng: Đổi  Tranh Gỗ USA Gold
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  


Tranh Gỗ  The USA Emerald

 •  
 • Cách ghép: 3 Thanh gỗ USA  + 3 vạn lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên ngựa Phi Vân
 • - Mật Tịch 120 quyển 1
 • - Mật Tịch 120 quyển 2
 • - Mật Tịch 120 quyển 3
 • - Mật Tịch 120 quyển 4
 •  
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tửu
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  


Tranh Gỗ  The USA Gold

 •  
 • Cách ghép: 3 Thanh Gỗ USA + Cờ USA+ 2 tiền đồng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 750.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Võ Lâm Xa Xứ Thạch
 • - Long Tinh
 • - Lệnh bài gọi boss nửa mặt người nửa mặt quỷ
 • - Tinh Anh Lễ Bao
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mật tịch 120 quyển 1
 • - Mật tịch 120 quyển 2
 • - Mật tịch 120 quyển 3
 • - Mật tịch 120 quyển 4
 •  
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Đại Thành Bí Kíp 90
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tủ
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • - Cần câu 
 • - Lưới đánh cá
 • - Mặt nạ tân hiệp khách 
 • - Mặt nạ tân hiệp nữ
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

- Reset event tại NPC: 100 tiền đồng (1 nhân vật chỉ được reset 1 lần)

 

- Phần thưởng khi đạt đủ 2 mốc (300 vật phẩm/mốc) : Võ Lâm Xa Xứ Thạch + 2 Lễ bao Tinh Anh + Hoàng Kim lễ bao

 

 

 

Lưu ý: Nhận thưởng max event trước khi reset event, nếu không BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

 

 

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút