Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Tống Kim: Hào Quang Chiến Trường

Cập nhật thời gian Tống Kim

 • Thời gian :
  • - 21h45 Chicago (Server US)
  • - 20h45 Frankfurt (Server EU)

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú


NPC Đại Tướng Quân Anh Hùng

 • Vị trí:
  • Tương Dương - 196/203
 • Chức năng:
  • Đổi Huân Công Anh Dũng


Hào Quang Chiến Trường

 Nguồn gốc: cơ hội nhận được khi đạt thống lĩnh trở lên trong hoạt động Tống Kim

 • Công dụng: Đổi Huân Công Anh Dũng


Huân Công Anh Dũng

 •  
 • Nguồn gốc:  1 Hào Quang Chiến Trường + 2 Tiền Đồng
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau đây:
 • - Võ Lâm Xa Xứ Thạch
 • - Long Tinh
 • - Lệnh bài gọi boss nửa mặt người nửa mặt quỷ
 • - Tinh Anh Lễ Bao
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên Ngựa Phi Vân
 • - Mật tịch 120 quyển 1
 • - Mật tịch 120 quyển 2
 • - Mật tịch 120 quyển 3
 • - Mật tịch 120 quyển 4
 •  
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Đại Thành Bí Kíp 90
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tủ
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • - Cần câu 
 • - Lưới đánh cá
 • - Mặt nạ tân hiệp khách 
 • - Mặt nạ tân hiệp nữ

 

Các mốc nhận thường Huân Công Anh Dũng

Hình ảnh Ghi ch

20 Huân Công Anh Dũng

 

 

1 Lễ Bao Tinh Anh

 

35 Huân Công Anh Dũng

 

1 Rương Tinh Hoa

50 Huân Công Anh Dũng

 •  
 •  
 •  
 • 1 Trang bị Hiệp Cốt, Ngẫu Nhiên thuộc tính
 •  

 


75 Huân Công Anh Dũng

 

1 Trang bị Định Quốc, Ngẫu Nhiên thuộc tính

100.000.000 exp

100 Huân Công Anh Dũng

 

 •       hoặc    

 •  

 • 1 Trang bị Định Quốc hoặc An Bang, Ngẫu Nhiên thuộc tính

  150.000.000 exp

 •  


150 Huân Công Anh Dũng

 

1 Trang bị An Bang, Ngẫu Nhiên thuộc tính

200.000.000 exp

 

 

---Lưu ý quan trọng---

- Sau mốc 150 tự động reset về mốc 1 và tiếp tục nhận phần thưởng như trên*


- Cả huân công anh hùng và hào quang chiến trường đều khóa để chống post điểm Tống Kim

Võ Lâm Xa Xứ kính bút