Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event cúng cô hồn!

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian : 29/07/2019 - 29/08/2019.
 • Đối tượng: Nhân sĩ tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.
   

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Nồi Nước Khổng Lồ

 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 


NPC Nồi Nước Khổng Lồ

 

 • Vị trí:
  • Tương Dương - 198/201
 • Chức năng:
  • Đổi Event Cúng cô hồn


Túi Nguyên Liệu

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

 • Công dụng: Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: đến hết event


Gạo

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi nguyên liệu.
 • Công dụng: Nấu Cháo Trắng, Cháo Gà, Cháo Huyết
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  


Lửa

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi nguyên liệu.
 • Công dụng: Nấu Cháo Trắng, Cháo Gà, Cháo Huyết
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  


 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng túi nguyên liệu.
 • Công dụng: Nấu Cháo Gà, Cháo Huyết
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  
https://imgur.com/fEwhran

Huyết

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi săn boss nửa mặt người nửa mặt quỷ.
 • Công dụng: Nấu Cháo Huyết
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

Cháo Trắng

 •  
 • Cách ghép: Gạo + Lửa  + 3 vạn lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên ngựa Phi Vân
 • - Mật Tịch 120 quyển 1
 • - Mật Tịch 120 quyển 2
 • - Mật Tịch 120 quyển 3
 • - Mật Tịch 120 quyển 4
 •  
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tửu
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  


Cháo Gà

 •  
 • Cách ghép: Gạo + Gà + Lửa + 2 tiền đồng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 750.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 
 • - Tiên Thảo Lộ
  - Tiên Thảo Lộ đặc biệt
  - Quế Hoa Tửu
  - Đại thành bí kíp 90
  - Mã bài Chiếu Dạ
  - Mã bài Xích Thố
  - Mã bài Ô Vân
  - Mã bài Tuyệt Ảnh
  - Mã bài Đích Lô
  - Yên Ngựa Phi Vân
  - Huyền tinh
  - Mảnh Thiên Thạch
  - Chìa khóa vạn năng
  - Chìa khóa Võ Đang phái
  - Chìa khóa Côn Lôn phải
  - Chìa khóa Thiếu Lâm Phái
  - Chìa khóa Thiên Vương Bang
  - Chìa khóa Nga Mi
  - Chìa khóa Thúy Yên Môn
  - Chìa khóa Thiên Nhẫn phái
  - Chìa khóa Cái Bang
  - Trang bị Hiệp Cốt
  - Trang bị Định Quốc
  - Trang bị An Bang
  - Trang bị Nhu Tình

  - Mảnh An Bang
  - Mảnh Định Quốc
  - Mảnh Nhu Tình
  - Mảnh Hiệp Cốt
  - Mật tịch 120 quyển 1
  - Mật tịch 120 quyển 2
  - Mật tịch 120 quyển 3
  - Mật tịch 120 quyển 4
  - Thần Hành Phù
  - Phi Phong
  - Thiên Sơn Bảo Lộ
  - Võ Lâm Xa Xứ Thạch
  - Triệu Yêu Phù
  - Pháo Hoa
  - Hoa Hồng
  - Long Tinh Thạch
  - Phúc Duyên Lộ
  - Thủy Tinh
  - Tinh Anh lễ bao
  - Nhân phẩm lễ bao
  - Rương đồ phổ
  - Võ Lâm Mật Tịch
  - Tẩy Tủy Kinh
  - Mâm Trái Cây
  - Bí kíp 90 các loại

 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

Cúng vong

Hình ảnh Ghi chú

 


Tiên Ông

 

 •  
 • Vị trí: Mạc Bắc Thảo Nguyên (160/156)
 • Công dụng:
 • - Dâng cháo huyết cúng vong
 • - Đổi mâm trái cây từ 3 bí kíp bất kỳ
 •  

 

Huyền Giác Đại Sư

 

 •  
 • Vị Trí: (Thành Đô 401/319)
 • Công dụng: Đổi Mâm Trái Cây
 •  


Cháo Huyết

 •  
 • Công dụng: Mang Cháo huyết đến gặp Tiên Ông tại mạn bắc Thảo Nguyên để cúng vong được tặng:
 • - Lần 1: 10.000.000 exp
 • - Lần 2: 30.000.000 exp 
 • - Lần 3: 50.000.000 exp
 • - Lần 4: Võ Lâm Mật Tịch
 • - Lần 5: Tẩy Tuỷ Kinh
 • - Lần 6: 1 rương đồ phổ + 1 chìa khoá vạn năng
 • Lưu ý: Chỉ được nộp 6 lần, không reset mốc.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

Mâm Trái Cây

 •  
 • Nguồn gốc : Dùng 3 bí kíp đổi từ Tiên Ông trên Mạn Bắc Thảo Nguyên.
 • Công dụng: Mang tới Huyền Giác Đại Sư (Thành Đô 401/319) đổi thưởng: 
 • - Mâm thứ 1: 20.000.000 exp
 • - Mâm thứ 2: 40.000.000 exp
 • - Mâm thứ 3: 80.000.000 exp
 • - Mâm thứ 4: Tẩy Tuỷ Kinh
 • - Mâm thứ 5: Bảo Rương Đồ Phổ
 • - Mâm thứ 6: Chìa Khoá Vạn Năng, Triệu Yêu Phù
 • Lưu ý: Chỉ được nộp 6 lần, không reset mốc.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

Lẩu gà bang hội

Hình ảnh Ghi chú

 

 

Nồi lẩu gà

 •  
 • Nguồn gốc: Click sử dụng gà nguyên con.
 • Cách sử dụng:
 • - Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu.
 • - Lẩu gà tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
 • - Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 60 trở lên) mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 • - Tùy theo số lượng thành viên cấp 60 trở lên đứng xung quanh mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 50.000 - 150.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • - Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 120 lần/ngày
 • Lưu ý: Thành viên bang hội đứng xung quanh càng đông, exp nhân được càng nhiều
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 


Gà Nguyên Con

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng max event.
 • Công dụng: Nấu lẩu gà bang hội.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

- Phần thưởng khi đạt đủ 3 mốc (300 vật phẩm/mốc) : Võ Lâm Xa Xứ Thạch + 2 Lễ bao Tinh Anh + Hoàng Kim lễ bao + Võ Lâm Mật Tịch + Huyền Tinh 5 + Gà nguyên con

 

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút