Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Cập nhật Võ Lâm Xa Xứ tháng 9

Lồng Đèn Biện Kinh

 

 Xuất hiện 20 Lồng Đèn tại Biện Kinh vào

- Chicago: 16:57 & 23:57

- Berlin: 23:57 & 06:57

 

 Mở 1 lồng đèn sẽ có cơ hội nhận được:

- 20.000.000 exp

- Chìa Khóa Vạn Năng

- Bánh Trung Thu Siêu Cấp

 

Khi đang mở lồng đèn bị đánh trúng sẽ bị gián đoạn và nhặt lại từ đầu

Mở lồng đèn sẽ tự động bật chế độ chiến đấu (f9)

Thời gian mở lồng đèn là 20s.

 

Kim Quang Tướng Quân và Tứ Đại Danh Bổ

 

Xuất hiện tại Biện Kinh cùng tứ đại danh bổ 3 phút sau khi xuất hiện lồng đèn 

- Chicago: 17:00 & 00:00

- Berlin: 00:00 & 07:00

 

Phần Thưởng:

- 2 chìa khóa vạn năng  (100% xác suất nhận được)

- 3 rương đồ phổ (100% xác suất nhận được)

- 1 Mảnh thiên thạch 3

- Ngẫu nhiên ra 1 trong 3  huyền tinh số 3 số 4 hoặc 5.

- An Bang

- Định Quốc

- Nhu Tình (bao gồm cả áo Nhu Tình)

- Định Quốc

- Và các vật phẩm khác

 

Lưu ý: Kim Quang Tướng Quân ở Mạn Bắc Thảo Nguyên vẫn xuất hiện cùng mốc thời gian.

 

 

Đại thành bí kíp 120

Bán Đại Thành Bí Kíp 120 tại KTC

Bao gồm 4 quyển:

- Quyển 1 : skill đạt level 5 (sử dụng khi skill hiện tại nhỏ hơn 5)

- Quyển 2 : skill đạt level 10 (sử dụng khi skill hiện tại nhỏ hơn 10 và lớn hơn 5)

- Quyển 3 : skill đạt level 15 (sử dụng khi skill hiện tại nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10)

- Quyển 4 : skill đạt level 20 (sử dụng khi skill hiện tại nhỏ hơn 20 và lớn hơn 15)

 

 

 Gói Hoàng Kim Môn Phái

 

 Gói Hoàng Kim Môn Phái tại KTC :

- Cái Bang Phái: 1 chìa khóa Cái Bang Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Thiếu Lâm Phá: 1 chìa khóa Thiếu Lâm Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Nga My Phái: 1 chìa khóa Nga My Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Ngũ Độc Giáo: 1 chìa khóa Ngũ Độc Giáo + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Thiên Nhẫn Giáo: 1 chìa khóa Thiên Nhẫn Giáo + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Thúy Yên Phái: 1 chìa khóa Thúy Yên Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Thiên Vương Bang: 1 chìa khóa Thiên Vương Bang + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Võ Đang Phái: 1 chìa khóa Võ Đang Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

- Côn Lôn Phái: 1 chìa khóa Côn Lôn Phái + 2 huyền tinh 7 + tín vật Hoàng Kim

 

Chìa Khóa Hoàng Kim Môn Phái tại KTC :

- Đường Môn Phái: Giá 350 xu

- Cái Bang Phái: Giá 250 xu

- Thiếu Lâm Phái: Giá 250 xu

- Nga My Phái: Giá 250 xu

- Ngũ Độc Giáo: Giá 250 xu

- Thiên Nhẫn Giáo: Giá 250 xu

- Thúy Yên Phái: Giá 100 xu

- Thiên Vương Bang: Giá 250 xu

- Võ Đang Phái: Giá 100 xu

- Côn Lôn Phái: Giá 100 xu

 

NPC Hoàng Kim Lão Nhân (Tương Dương - 196/201)

- Đổi 3 đồ phổ ngẫu nhiên được 1 Rương Đồ Phổ + 1 chìa khóa vạn năng

- Tín vật hoàng kim đổi mảnh thiên thạch tự chọn từ 1 tới 9.

 

 Hoàng Kim Lão Nhân (Tương Dương - 196/201)

- Đổi 3 đồ phổ ngẫu nhiên được 1 Rương Đồ Phổ + 1 chìa khóa vạn năng

- Tín vật hoàng kim đổi mảnh thiên thạch tự chọn từ 1 tới 9.

 

 

 

Cân Bằng Phái

Thúy Yên:

- Trấn phái Băng Cốt Tuyết Tâm : tăng 20% máu

- Tuyết Ảnh: Tăng tốc độ đánh nội công 20%

- Băng Tâm tiên tử: tăng 50% băng sát nội công, 50% sát thương vật lý nội công (các loại sát thương có trên skill)

- Băng Tung Vô Ảnh: tăng 50% băng sát nội công, 50% sát thương vật lý nội công (các loại sát thương có trên skill)

 Võ Đang:

- Thiên địa vô cực: Tăng 30% lôi sát nội công có trong skill, tăng khả năng làm choáng 10%

- Thái cực thần công : tăng tốc độ đánh nội công 10%

- Nhân Kiếm hợp nhất: Tăng 50% sát thương vật lý, tăng 50% lôi sát, tăng 20% khả năng gây choáng

Côn Lôn:

-  Lôi động cửu thiên: tăng 70% lôi sát nội công, 20% tốc độ đánh nội công

 

Cập nhật khác

Tăng rớt đồ xanh khi train quái, giết boss xanh lên 50%

Tăng rớt đồ xanh khi săn boss sát thủ 50%

Giảm giá bán Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn ở hiệu thuốc các thành còn 1 nửa

Boss đại Hoàng Kim: tăng máu gấp 10 lần, tăng phần thưởng vật phẩm và điểm kinh nghiệm

Boss tiểu Hoàng Kim: tăng máu gấp 10 lần, tăng phần thưởng vật phẩm điểm kinh nghiệm

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút