Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event 20/11

 

 

Thời gian và đối tượng

 

Thời gian : 18/11/2019 - 18/12/2019

 

Đối tượng: Nhân sĩ tại tất cả các máy chủ.

 

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.


 

Hướng dẫn tham gia

 

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Nhất Đại Tông Sư

 

 

NPC và vật phẩm liên quan

 

Hình ảnh Ghi chú

 

 


Nhất Đại Tông Sư

 

 • Vị trí:  (Tương Dương 198/201)
 • Chức năng: Đổi Event


Hộp quà ân sư

 Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

 • Công dụng: Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: đến hết event

 


Quyển tập

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Kỹ Năng Giang Hồ và Kinh Nghiệm Giang Hồ
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

 

 

Cây bút

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Kỹ Năng Giang Hồ và Kinh Nghiệm Giang Hồ
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

 


Lọ mực

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Kỹ Năng Giang Hồ và Kinh Nghiệm Giang Hồ
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

 

 

Tôn

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Thánh Linh Tửu
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

 


 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Thánh Linh Tửu
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  
https://imgur.com/fEwhran

 

 

Trọng

 

 •  
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.
 • Công dụng: Đổi Thánh Linh Tửu
 • Hạn sử dụng: đến hết event
 •  

 

 

Đạo

 

 •  

 Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà ân sư.

 Công dụng: Đổi Thánh Linh Tửu

 Hạn sử dụng: đến hết event

 •  

 

 

Kỹ Năng Giang Hồ

 

 •  

Cách ghép: Quyển Tập + Cây Bút   + 3 vạn

Công dụng: Sử dụng nhận 3.000.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

 • - Hoàng Kim Lễ Bao
 • - Yên ngựa Phi Vân
 • - Mật Tịch 120 quyển 1
 • - Mật Tịch 120 quyển 2
 • - Mật Tịch 120 quyển 3
 • - Mật Tịch 120 quyển 4
 • - Long Châu Lộ
 • - Tàng Bảo Đồ
 • - Bí kíp 90 các phái 
 • - Tiên Thảo Lộ 
 • - Quế Hoa Tửu
 • - Thiên Sơn Bảo Lộ
 • - Thần Hành Phù
 • - Mã Bài Chiếu Dạ
 • - Mã Bài Xích Thố 
 • - Mã Bài Ô Vân
 • - Mã Bài Tuyết Ảnh 
 • - Mã Bài Đích Lô
 • - Phi Phong
 •  

​  Hạn sử dụng: đến hết event.

 •  

 

 

Kinh Nghiệm Giang Hồ

 

 •  
 • Cách ghép: Quyển Tập + Cây Bút + Lọ Mực + 2 xu
 • Công dụng: Sử dụng nhận 6.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:
  •  
  • - Tiên Thảo Lộ
   - Tiên Thảo Lộ đặc biệt
   - Quế Hoa Tửu
   - Đại thành bí kíp 90
   - Mã bài Chiếu Dạ
   - Mã bài Xích Thố
   - Mã bài Ô Vân
   - Mã bài Tuyệt Ảnh
   - Mã bài Đích Lô
   - Yên Ngựa Phi Vân
   - Huyền tinh
   - Mảnh Thiên Thạch
   - Chìa khóa vạn năng
   - Chìa khóa Võ Đang phái
   - Chìa khóa Côn Lôn phải
   - Chìa khóa Thiếu Lâm Phái
   - Chìa khóa Thiên Vương Bang
   - Chìa khóa Nga Mi
   - Chìa khóa Thúy Yên Môn
   - Chìa khóa Thiên Nhẫn phái
   - Chìa khóa Cái Bang
   - Trang bị Hiệp Cốt
   - Trang bị Định Quốc
   - Trang bị An Bang
   - Trang bị Nhu Tình

   - Mảnh An Bang
   - Mảnh Định Quốc
   - Mảnh Nhu Tình
   - Mảnh Hiệp Cốt
   - Mật tịch 120 quyển 1
   - Mật tịch 120 quyển 2
   - Mật tịch 120 quyển 3
   - Mật tịch 120 quyển 4
   - Thần Hành Phù
   - Phi Phong
   - Thiên Sơn Bảo Lộ
   - Võ Lâm Xa Xứ Thạch
   - Triệu Yêu Phù
   - Pháo Hoa
   - Hoa Hồng
   - Long Tinh Thạch
   - Phúc Duyên Lộ
   - Thủy Tinh
   - Tinh Anh lễ bao
   - Nhân phẩm lễ bao
   - Rương đồ phổ
   - Võ Lâm Mật Tịch
   - Tẩy Tủy Kinh
   - Bí kíp 90 các loại

 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

 

Hình ảnh Ghi chú

 

 


Đạt Ma Tổ Sư

 

Vị Trí: Mạn Bắc Thảo Nguyên (159/156)

Công dụng:

- Tặng Hoa Tri Ân + Thánh Linh Chi Tữu

- Đổi Võ Học Tâm Kinh

 


Kỳ Tài Võ Học

 

Vị Trí:  Tương Dương (195/203)

Công dụng: Tặng Võ Học Tâm kinh + Thánh Linh Chi Tữu

 

 

Võ học Tâm Kinh
 

 

 •  
 • Nguồn gốc Dùng 3 bí kíp bất kì đội tại Đạt Ma Tổ Sư Trên Mạn Bắc 

 • Công dụng :

 • Cùng với Thánh Linh Chi Tửu tặng NPC Kỳ Tài Võ Học Tại Tương Dương sẽ được thưởng : 

 • - Lần 1: 25.000.000 exp

  - Lần 2: 50.000.000 exp

  - Lần 3: 100.000.000 exp

  - Lần 4: Tẩy Tủy Kinh

  - Lần 5: Bảo rương đồ phổ

  - Lần 6: Chìa khóa vạn năng, Triệu Yêu Phù

 • Lưu ý: Chỉ được nộp 6 lần, không reset mốc.

      Hạn sử dụng: đến hết event.

 •  


Thánh Linh Chi Tữu

 

Nguồn gốc:  Tôn + Sư + Trọng + Đạo + 2 xu + 3 vạn

Công dụng

Cùng với Hoa Tri Ân đến gặp Đạt Ma Tổ Sư trên Mặc Bắc Thảo Nguyên để tặng.

- Lần 1: 25.000.000 exp

- Lần 2: 50.000.000 exp

- Lần 3: 100.000.000 exp

- Lần 4: Tẩy Tủy Kinh

- Lần 5: Võ Lâm Mật Tịch

- Lần 6: 1 rương đồ phổ + chìa khóa vạn năng

 • Lưu ý: Chỉ được nộp 6 lần, không reset mốc.
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

 

Hoa Tri Ân

 

 •  
 • Nguồn gốc : Săn boss mặt người, mặt quỷ, Boss Đại, Tiểu

 • Công dụng: Cùng với Thánh Linh Chi Tửu đổi thưởng từ Đạt ma Tổ Sư

 • Hạn sử dụng: đến hết event.

 •  

 

 

Lồng đèn tròn

 

 •  
 • Nguồn gốc: Click sử dụng lồng đèn tròn
 • Cách sử dụng:
 • - Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu.
 • - Lẩu gà tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
 • - Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 60 trở lên) mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 • - Tùy theo số lượng thành viên cấp 60 trở lên đứng xung quanh mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần lồng đèn nhận từ 100.000 - 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • - Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 120 lần/ngày
 •  
 • Lưu ý: Thành viên bang hội đứng xung quanh càng đông, exp nhân được càng nhiều
 • Hạn sử dụng: đến hết event.
 •  

 

Max event: Hoàng Kim Lễ bao + 2 Võ Lâm Xa Xứ Thạch + Võ Lâm Mật

 

Tịch + 2 Lễ Bao Tinh Anh + Huyền tinh 7 + Lồng đèn tròn

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút