Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event Bánh Trà

Thời gian và đối tượng

·        Thời gian:   08/05/2020 - 31/05/2020 

·        Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 1.

·        Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Trà Tiên Nữ  tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

NPC Trà Tiên Nữ

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Làm Bánh Trà Phổ Thông

- Làm Bánh Trà Hảo Hạng

- Nhận phần thưởng max mốc Event 

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Túi Trà Thu Hoạch

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

Công dụng: Dùng để mở ra các nguyên liệu đổi event.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Lục Trà

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch.

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hồng Trà

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch.

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hắc Trà

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch.

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Ô Long Trà

 

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bạch Trà

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch.

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Hoàng Trà

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Trà Thu Hoạch.

Công dụng: Dùng để chế tạo  Bánh Trà Phổ Thông và Bánh Trà Hảo Hạng.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bánh Trà Phổ Thông

Cách ghép: 01 Lục Trà + 01 Hồng Trà + 01 Ô Long Trà + 01 Bạch Trà + 01 Hắc Trà + 01 Hoàng Trà + 3 Vạn

Công dụng: Sử dụng nhận 4.500.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

+ Yên ngựa Phi Vân

+ Mật Tịch 120 quyển 1

+ Mật Tịch 120 quyển 2

+ Mật Tịch 120 quyển 3

+ Mật Tịch 120 quyển 4

+ Long Châu Lộ

+ Tàng Bảo Đồ

+ Bí kíp 90 các phái 

+ Tiên Thảo Lộ 

+ Quế Hoa Tửu

+ Thiên Sơn Bảo Lộ

+ Thần Hành Phù

+ Mã Bài Chiếu Dạ

+ Mã Bài Xích Thố 

+ Mã Bài Ô Vân

+ Mã Bài Tuyết Ảnh 

+ Mã Bài Đích Lô

+ Phi Phong

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bánh Trà Hảo hạng

 

Cách ghép: 02 Lục Trà + 02 Hồng Trà + 02 Ô Long Trà + 02 Bạch Trà + 02 Hắc Trà + 02 Hoàng Trà + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 8.500.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ 50.000.000 exp 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Mảnh Vụn Võ Lâm Xa Xứ Thạch

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được từ Bánh Trà Hảo Hạng

Công dụng: Thu thập được 10 mảnh vụn click phải sẽ ghép thành 1 Võ Lâm Xa Xứ Thạch.

 

 Max event (sau khi sử dụng 300 Bánh Trà Phổ Thông + 300 Bánh Trà Hảo Hạng) các nhân sĩ võ lâm sẽ được nhận các phần thưởng như sau: 2 Hoàng Kim Lễ Bao + 2 Võ Lâm Xa Xứ Thạch + Võ Lâm Mật Tịch + 2 Lễ Bao Tinh Anh + Huyền Tinh 7 + 5 Cỏ Tinh Hoa + 01 Tinh Hoa Đặc Biệt  và 1.000.000.000 exp cộng dồn.

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút