Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Event Quốc tế Thiếu Nhi

Thời gian và đối tượng

Thời gian:   10/06/2020 - 08/07/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 2.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Trẻ Trâu tại Tương Dương

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

NPC Trẻ Trâu

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Làm Kẹo Bạc Hà

- Làm Diều Đầu Rồng

- Đổi ngôi sao Chiến Trường

- Nhận phần thưởng max mốc Event tháng 6

- Nhận phần thưởng max mốc Ngôi sao Chiến Trường

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Hộp quà Thiếu nhi

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

Công dụng: Dùng để mở ra các nguyên liệu đổi event.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bạc Hà

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp quà Thiếu Nhi

Công dụng: Dùng để chế tạo Kẹo Bạc Hà

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Đường

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp quà Thiếu Nhi

Công dụng: Dùng để chế tạo Kẹo Bạc Hà

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Giấy Kiếng

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp quà Thiếu Nhi

Công dụng: Dùng để chế tạo Diều Đầu Rồng

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Dây Cột Diều

 

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp quà Thiếu Nhi

Công dụng: Dùng để chế tạo Diều Đầu Rồng

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Thanh Tre

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Hộp quà Thiếu Nhi

Công dụng: Dùng để chế tạo Diều Đầu Rồng

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Huy Hiệu Bạc

Nguồn gốc:  Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để chế tạo Ngôi Sao Chiến Trường

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Kẹo Bạc Hà

Cách ghép: 01 Bạc Hà + 01 Đường + 3 Vạn

Công dụng: Sử dụng nhận 150.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Diều Đầu Rồng

 

Cách ghép: 01 Giấy Kiếng + 01 Dây Cột Diều + 01 Thanh Tre + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 500.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

Hạn sử dụng: Đến hết Event

Ngôi Sao Chiến Trường

Cách ghép: 01 Huy Hiệu Bạc + 3 Vạn + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 600.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

Hạn sử dụng: Đến hết Event

- Max event (sau khi sử dụng 300 Kẹo Bạc Hà + 300 Diều Đầu Rồng) các nhân sĩ võ lâm sẽ được nhận các phần thưởng như sau: 1 Tu Chân Yếu Quyết Vô Hệ, 1 Mã Bài Chiếu Dạ,  Bí Kíp 120 quyển 1, Bí Kíp 120 quyển 2, 1 Lễ Bao Tinh Anh, 1 Võ Lâm Mật Tịch và 70.000.000 exp cộng dồn.

 - Max Ngôi Sao Chiến Trường (sau khi sử dụng 500 ngôi sao) các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau: 2 Tu Chân Yếu Quyết Vô Hệ, 2 Mã Bài Chiếu Dạ,  Bí Kíp 120 quyển 3, Bí Kíp 120 quyển 4, 2 Lễ Bao Tinh Anh, 1 Võ Lâm Mật Tịch và 80.000.000 exp cộng dồn.
 

 
 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút