Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event Thần Tửu Xa Xứ

Event Tháng 07: Thần Tửu Xa Xứ

Thời gian và đối tượng

Thời gian:   10/07/2020 - 10/08/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 1.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Thần Tửu tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

NPC Thần Tửu

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Làm Hắc Ngọc Tửu

- Làm Hoàng Kim Tửu

- Đổi Nhân Sâm Ngàn Năm

- Nhận phần thưởng max mốc Event tháng 7

- Nhận phần thưởng max mốc Nhân Sâm Ngàn Năm

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Nguyên Tửu Lễ Bao

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

Công dụng: Dùng để mở ra các nguyên liệu đổi event.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bình Rượu

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Men Rượu

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Rượu Trắng

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bí Kiếp Ủ 

Hắc Ngọc Tửu

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bí Kiếp Ủ 

Hoàng Kim Tửu

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Thiên Tửu

Nguồn gốc:  Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để chế tạo Nhân Sâm Ngàn Năm

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hắc Ngọc Tửu

Cách ghép: 01 Bình Rượu + 01 Men rượu + 01 Rượu Trắng + 01 Bí Kiếp Ủ Hắc Ngọc Tửu

Công dụng: Sử dụng nhận 4.500.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

+ Yên ngựa Phi Vân

+ Mật Tịch 120 quyển 1

+ Mật Tịch 120 quyển 2

+ Mật Tịch 120 quyển 3

+ Mật Tịch 120 quyển 4

+ Long Châu Lộ

+ Tàng Bảo Đồ

+ Bí kíp 90 các phái 

+ Tiên Thảo Lộ 

+ Quế Hoa Tửu

+ Thiên Sơn Bảo Lộ

+ Thần Hành Phù

+ Mã Bài Chiếu Dạ

+ Mã Bài Xích Thố 

+ Mã Bài Ô Vân

+ Mã Bài Tuyết Ảnh 

+ Mã Bài Đích Lô

+ Phi Phong

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hoàng Kim Tửu

 

Cách ghép: 01 Bình Rượu + 01 Men rượu + 01 Rượu Trắng + 01 Bí Kiếp Ủ Hoàng Kim Tửu + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 8.500.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ 50.000.000 exp 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Nhân Sâm Ngàn Năm

Cách ghép: 01 Thiên Tửu + 3 vạn + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 10.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ 50.000.000 exp 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Mảnh Vụn Võ Lâm Xa Xứ Thạch

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được từ Hoàng Kim Tửu và Nhân Sâm Ngàn Năm

Công dụng: Thu thập được 10 mảnh vụn click phải sẽ ghép thành 1 Võ Lâm Xa Xứ Thạch.

 

- Max Event (sau khi sử dụng 300 Hắc Ngọc Tửu + 300 Hoàng Kim Tửu) các nhân sĩ võ lâm sẽ được nhận các phần thưởng như sau: 2 Hoàng Kim Lễ Bao + 2 Võ Lâm Xa Xứ Thạch + Võ Lâm Mật Tịch + 2 Lễ Bao Tinh Anh + Huyền Tinh 7 + 5 Cỏ Tinh Hoa + 01 Tinh Hoa Đặc Biệt + 01 Tinh Hoa Hoàng Kim  và 1.100.000.000 exp cộng dồn.

- Max Nhân Sâm Ngàn Năm (sau khi sử dụng 500 Nhân Sâm) các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau: 3 Hoàng Kim Lễ Bao + 3 Võ Lâm Xa Xứ Thạch + 3 Lễ Bao Tinh Anh + 03 Võ Lâm Mật Tịch + 01 Tinh Hoa Đặc Biệt + 01 Tinh Hoa Hoàng Kim  và 1.600.000.000 exp cộng dồn.

  

 


 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút