Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Event Thần Tửu Xa Xứ

Event 07: Thần Tửu Xa Xứ

Thời gian và đối tượng

Thời gian: 10/07/2020 - 10/08/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 2.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Thần Tửu tại Tương Dương

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

NPC Thần Tửu

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng: Đổi Event

- Làm Hắc Ngọc Tửu

- Làm Hoàng Kim Tửu

- Đổi Nhân Sâm Ngàn Năm

- Nhận phần thưởng max mốc Event tháng 7

- Nhận phần thưởng max mốc Nhân Sâm Ngàn Năm

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Nguyên Tửu Lễ Bao

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

Công dụng: Dùng để mở ra các nguyên liệu đổi event.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bình Rượu

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Men Rượu

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Rượu Trắng

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu, Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bí Kiếp Ủ 

Hắc Ngọc Tửu

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hắc Ngọc Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bí Kiếp Ủ 

Hoàng Kim Tửu

Nguồn gốc:  Ngẫu nhiên nhận được khi mở Nguyên Tửu Lễ Bao

Công dụng: Dùng để chế tạo Hoàng Kim Tửu

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Thiên Tửu

Nguồn gốc:  Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để chế tạo Nhân Sâm Ngàn Năm

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hắc Ngọc Tửu

Cách ghép: 01 Bình Rượu + 01 Men rượu + 01 Rượu Trắng + 01 Bí Kiếp Ủ Hắc Ngọc Tửu

Công dụng: Sử dụng nhận 150.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Hoàng Kim Tửu

 

Cách ghép: 01 Bình Rượu + 01 Men rượu + 01 Rượu Trắng + 01 Bí Kiếp Ủ Hoàng Kim Tửu + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 500.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

Hạn sử dụng: Đến hết Event

Nhân Sâm Ngàn Năm

Cách ghép: 01 Thiên Tửu + 3 vạn + 2 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 600.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

Hạn sử dụng: Đến hết Event

 

- Max Event (sau khi sử dụng 300 Hắc Ngọc Tửu + 300 Hoàng Kim Tửu) các nhân sĩ võ lâm sẽ được nhận các phần thưởng như sau: 1 Tu Chân Yếu Quyết Vô Hệ, 1 Mã Bài Chiếu Dạ,  Bí Kíp 120 quyển 1, Bí Kíp 120 quyển 2, 1 Lễ Bao Tinh Anh, 1 Võ Lâm Mật Tịch và 75.000.000 exp cộng dồn.

 - Max Nhân Sâm Ngàn Năm (sau khi sử dụng 500 Nhân Sâm) các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau: 2 Tu Chân Yếu Quyết Vô Hệ, 2 Mã Bài Chiếu Dạ,  Bí Kíp 120 quyển 3, Bí Kíp 120 quyển 4, 2 Lễ Bao Tinh Anh, 1 Võ Lâm Mật Tịch và 85.000.000 exp cộng dồn.
 

 
 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút