Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event Rước Đèn trung Thu

Event Tháng 08: Rước Đèn Trung Thu

 

Thời gian và đối tượng

Thời gian:   14/08/2020 - 15/09/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 1.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Hằng Nga Tiên Tử tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

NPC Hằng Nga

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Đổi Bánh Trung Thu gà nướng

- Đổi Bánh Trung Thu heo quay

- Đổi Lồng Đèn cá chép

- Đổi Lồng kéo quân

- Nhận thưởng Max Event các mốc

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.

Công dụng: Dùng để mở ra các nguyên liệu đổi event.

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Bột

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu gà nướng và Bánh Trung Thu heo quay

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Đậu xanh

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu gà nướng và Bánh Trung Thu heo quay

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Đường

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu gà nướng và Bánh Trung Thu heo quay

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Trứng

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu gà nướng và Bánh Trung Thu heo quay

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Thịt gà

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu gà nướng 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Thịt heo

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Công dụng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu heo quay

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Nến Thưởng nguyệt

Nguồn gốc:  Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để chế tạo Lồng đèn cá chép

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Nến Tiên vũ

 

 

Hoa đăng

Nguồn gốc:  Tham gia đoán Hoa đăng

Công dụng: Dùng để chế tạo Lồng đèn kéo quân

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Nguồn gốc: Xuất hiện tại 08 Thôn trang

Thời gian: 9h đến 13h20h đến 24h US Central Time

Phần thưởng: Trả lời đúng 3 câu liên tiếp sẽ nhận được 3.000.000 điểm kinh nghiệm03 Nến Tiên vũ; trả lời sai sẽ nhận được 01 Nến Tiên Vũ

Lưu ý: Mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ mở được 20 hoa đăng

 

Bánh Trung Thu gà nướng

Cách ghép: 01 Bột + 01 Đậu xanh + 01 Đường + 01 Trứng + 01 Thịt gà + 03 vạn

Công dụng: Sử dụng nhận 5.000.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

+ Yên ngựa Phi Vân

+ Mật Tịch 120 quyển 1

+ Mật Tịch 120 quyển 2

+ Mật Tịch 120 quyển 3

+ Mật Tịch 120 quyển 4

+ Long Châu Lộ

+ Tàng Bảo Đồ

+ Bí kíp 90 các phái 

+ Tiên Thảo Lộ 

+ Quế Hoa Tửu

+ Thiên Sơn Bảo Lộ

+ Thần Hành Phù

+ Mã Bài Chiếu Dạ

+ Mã Bài Xích Thố 

+ Mã Bài Ô Vân

+ Mã Bài Tuyết Ảnh 

+ Mã Bài Đích Lô

+ Phi Phong

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bánh Trung Thu heo quay

 

Cách ghép: 01 Bột + 01 Đậu xanh + 01 Đường + 01 Trứng + 01 Thịt heo + 02 xu

Công dụng: Sử dụng nhận 9.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ 50.000.000 exp 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Lồng đèn cá chép

Cách ghép: 01 Nến Thưởng nguyệt + 03 vạn + 02 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 10.500.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ Thiết La Hán

+ Bách Quả Lộ

+ Ngẫu nhiên nhận từ 25.000.000 đến 50.000.000 EXP

Hạn sử dụng: Đến hết Event.


Lồng đèn kéo quân

Cách ghép: 01 Nến Tiên vũ+ 04 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 11.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ Thiết La Hán

+ Bách Quả Lộ

+ Ngẫu nhiên nhận từ 25.000.000 đến 50.000.000 EXP

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Phần thưởng các mốc Event

Hoàn thành các mốc thưởng các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Mốc thưởng

Phần thưởng

Max event (sau khi sử dụng 300 Bánh Trung Thu gà nướng + 300 Bánh Trung Thu heo quay)

- 02 Lễ Bao Tinh Anh

- 02 Lễ Bao Hoàng Kim

- 02 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 01 Võ Lâm Mật Tịch

- 01 Huyền Tinh 7

- 01 Tinh Hoa Đặc Biệt

- 01 Tinh Hoa Hoàng Kim

- 05 Cỏ Tinh

- 1.200.000.000 điểm kinh nghiệm

Max Lồng đèn cá chép (sau khi sử dụng 300 Lồng đèn cá chép)

- 02 Lễ Bao Tinh Anh

- 02 Lễ Bao Hoàng Kim

- 02 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 02 Võ Lâm Mật Tịch

- 02 Tinh Hoa Đặc Biệt

- 02 Tinh Hoa Hoàng Kim

- 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm

Max Lồng đèn kéo quân (sau khi sử dụng 200 Lồng đèn kéo quân)

- 02 Lễ Bao Tinh Anh

- 02 Lễ Bao Hoàng Kim

- 02 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 02 Võ Lâm Mật Tịch

- 02 Tinh Hoa Đặc Biệt

- 02 Tinh Hoa Hoàng Kim

- 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm

 

  

 


 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút