Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Hào Quang Chiến Trường

Chiến Trường Tống Kim là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Hào Quang Chiến Trường hoạt động nhằm tôn vinh những vị anh hùng toàn cõi Võ Lâm Xa Xứ, nhanh chân tham gia chiến trường Tống Kim để giành lấy những vinh quang hấp dẫn. 

Thời gian: Sau Update ngày 28/8/2020

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chúĐại Tướng Quân Anh Hùng

Vị trí: Tương Dương - 196/203

Chức năng: Đổi Huân Công Anh Dũng


Hào Quang Chiến Trường

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi đạt Thống Lĩnh trở lên trong hoạt động Tống Kim

Công dụng: Đổi Huân Công Anh Dũng


Huân Công Anh Dũng

 Nguồn gốc:  1 Hào Quang Chiến Trường + 3 Tiền Đồng

Công dụng: Sử dụng được 2 triệu Exp và ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau đây:

- Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- Long Tinh

- Lệnh bài gọi boss nửa mặt người nửa mặt quỷ

- Tinh Anh Lễ Bao

- Hoàng Kim Lễ Bao

- Yên Ngựa Phi Vân

- Mật tịch 120 quyển 1

- Mật tịch 120 quyển 2

- Mật tịch 120 quyển 3

- Mật tịch 120 quyển 4

- Long Châu Lộ

- Tàng Bảo Đồ

- Bí kíp 90 các phái 

- Đại Thành Bí Kíp 90

- Tiên Thảo Lộ 

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Thần Hành Phù

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Cần câu 

- Lưới đánh cá

- Mặt nạ tân hiệp khách 

- Mặt nạ tân hiệp nữ

 

Các mốc nhận thưởng Huân Công Anh Dũng

Hình ảnh

Ghi chú

20 Huân Công Anh Dũng


1 Lễ Bao Tinh Anh

35 Huân Công Anh Dũng

1 Lễ Bao Hoàng Kim

50 Huân Công Anh Dũng


1 Trang bị Hiệp Cốt, Ngẫu Nhiên thuộc tính75 Huân Công Anh Dũng

1 Trang bị Định Quốc, Ngẫu Nhiên thuộc tính

100.000.000 exp

100 Huân Công Anh Dũng


hoặc 

1 Trang bị Định Quốc hoặc An Bang, Ngẫu Nhiên thuộc tính

150.000.000 exp


150 Huân Công Anh Dũng


1 Trang bị An Bang, Ngẫu Nhiên thuộc tính

200.000.000 exp

200 Huân Công Anh Dũng

Rương Hoàng Kim Môn Phái số 1 hoặc Rương Hoàng Kim Môn Phái số 2

 Link chi tiết Rương Hoàng Kim Môn Phái: https://volamxaxu.com/contentDetail.php?contentId=546

 

Lưu ý

- Sau mốc 200 tự động reset về mốc 1 và tiếp tục nhận phần thưởng như trên
- Cả huân công anh hùng và hào quang chiến trường đều khóa 


 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút