Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Event Lễ Hội Trái Cây

Thời gian và đối tượng

Thời gian:   21/09/2020 - 22/10/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 2.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Chủ Vựa Trái Cây tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

Chủ Vựa Trái Cây

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Mua Xoài

- Mua Cam 

- Đổi Bưởi

- Nhận thưởng Max Event các mốc

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Bông Bưởi

 

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để đổi Bưởi

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Xoài

Nguồn gốc: Mua tại NPC Chủ Vựa Trái Cây (giá 3 vạn)

Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Thiết La Hán

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Cam

 

 

Nguồn gốc: Mua Tại NPC Chủ Vựa Trái Cây (giá 4 xu)

Công dụng: Sử dụng nhận 600.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Thiết La Hán

- Bách Quả Lộ

- Pháo Hoa

- Phúc Duyên Tiểu

- Phúc Duyên Trung

- Phúc Duyên Đại

- Tàng Bảo Đồ

- Mảnh Hiệp Cốt

- Mảnh Nhu Tình

- Mảnh Định Quốc

- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tủy Kinh

- Cống Nguyệt Phù Dung

- Phụng Nguyệt Hỏa Dung

- Lễ Bao Hoàng Kim

- Mảnh Thiên Thạch 1

- Mảnh Thiên Thạch 2

- Ngẫu nhiên nhận 1 triệu đến 2 triệu EXP

Hạn sử dụng: Đến hết Event

 

Bưởi

Cách ghép: 01 Bông Bưởi + 03 vạn + 06 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 800.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Thiết La Hán

- Bách Quả Lộ

- Pháo Hoa

- Phúc Duyên Tiểu

- Phúc Duyên Trung

- Phúc Duyên Đại

- Tàng Bảo Đồ

- Mảnh Hiệp Cốt

- Mảnh Nhu Tình

- Mảnh Định Quốc

- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tủy Kinh

- Cống Nguyệt Phù Dung

- Phụng Nguyệt Hỏa Dung

- Lễ Bao Hoàng Kim

- Mảnh Thiên Thạch 1

- Mảnh Thiên Thạch 2

- Ngẫu nhiên nhận 2 triệu đến 4 triệu EXP

Hạn sử dụng: Đến hết Event

Phần thưởng các mốc Event

Hoàn thành các mốc thưởng các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Mốc thưởng

Phần thưởng

Max Mốc Lễ Hội Trái Cây (sau khi sử dụng 400 Xoài + 400 Cam)

- 07 Yên Ngựa Phi Vân

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 3

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 4

- 02 Võ Lâm Mật Tịch

- 02 Tẩy Tủy kinh

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Hoàng Kim

- 1 Huyền Tinh 4

- 1 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 150 triệu EXP 

Max mốc Bưởi (sau khi sử dụng 500 Bưởi)

- 08 Yên Ngựa Phi Vân

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 3

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 4

- 01 Cống Nguyệt Phù Dung

- 01 Phụng Nguyệt Quả Dung

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Hoàng Kim

- 1 Huyền Tinh 5

- 50 Mảnh Nhu Tinh

- 50 Mảnh Hiệp Cốt

- 200 triệu EXP 

 

Max 2 loại trên

- 500 triệu EXP

- 2 Mảnh Hoàng Kim Ngẫu nhiên

- 2 Võ Lâm Xa Xứ thạch
 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút