Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Trang Bị Bạch Kim

Như đã đưa tin về trang bị Bạch Kim (Thiên Tử) của thế giới Võ Lâm Xa Xứ, hôm nay, Bổn Trang xin thông tin đến đồng đạo công thức nâng cấp trang bị như sau:

Thời gian: Sau Update ngày 21/9/2020

NPC Liên Quan

Hình ảnh

Ghi chú

Thợ Rèn Thần Bí

Vị Trí: Lâm An (161/204)

Chức Năng: 

- Chế tạo Trang bị Bạch Kim

Công thức: Trang bị Hoàng Kim + 01 Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung) + 01 Huyền Tinh cấp 8 + 01 Thần Bí Khoáng Thạch + 1000 vạn 

Lưu ý: Kiểm tra Trang bị phù hợp trước khi chế tạo

- Nâng cấp Trang bị Bạch Kim


Thương Nhân 

Thần Bí

Vị Trí: Lâm An (164/177)

Chức năng: 

- Chế tạo Trang bị Bạch Kim

Công thức: Trang bị Hoàng Kim + 01 Lôi Trạch Trùy + 1000 vạn

Lưu ý: Kiểm tra Trang bị phù hợp trước khi chế tạo

- Nâng cấp Trang bị Bạch Kim

Lôi Trạch Trùy

Nguồn gốc: Sự kiện, săn boss, tham gia hoạt động có tỉ lệ nhận được

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Hoàng Kim thành Bạch Kim tại Thương Nhân Thần Bí

Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung)

Nguồn gốc: Sự kiện, săn boss, tham gia hoạt động có tỉ lệ nhận được

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo và nâng cấp trang bị Hoàng Kim thành Bạch Kim tại Thợ Rèn Thần Bí

Thần Bí 

Khoáng Thạch

Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo và nâng cấp trang bị Hoàng Kim thành Bạch Kim tại Thợ Rèn Thần Bí

Huyền Tinh 8

Nguồn gốc: Sự kiện, săn boss, tham gia hoạt động có tỉ lệ nhận được, Nâng cấp tại Hoàng Kim Lão Nhân (Tương Dương)

Chức năng: Nguyên liệu chế tạo trang bị Hoàng Kim thành Bạch Kim tại Thợ Rèn Thần Bí

Bắc Đẩu Luyện Kim

Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các

Chức năng: Nâng cấp Trang bị Bạch Kim từ cấp 6 lên cấp 7

Thiết Huyết Đơn

Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các hoặc dùng Trân bị Hoàng Kim để đổi

Chức năng: Vật phẩm dùng để sửa Trang Bị Bạch Kim +6

 

Chế tạo Trang bị Bạch Kim

Tại Thợ Rèn Thần Bí

 

 

 

Tại Thương Nhân Thần Bí

 

 

 

Nâng cấp Trang bị Bạch Kim

Công thức: Trang bị Bạch Kim Muốn nâng cấp + Mảnh Bổ Thiên Thạch + 1000 Vạn

Lưu ý: Sử dụng nhiều Mảnh Bồ Thiên Thạch (trung) sẽ tăng tỉ lệ thành công, nâng cấp thất bại sẽ bị mất 1000 vạn và nguyên liệu

 

 

Nâng cấp Trang bị Bạch Kim +6

 

Nâng cấp Trang bị Bạch Kim +7

 

 

Lưu ý: Trang bị chế tạo tại NPC nào thì Nâng cấp tại NPC đó

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút