Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái

Bảo rương HKMP là bảo vật mà toàn cõi Võ Lâm đều mong muốn, sở hữu được nó sẽ mở ra những trang bị với sức mạnh xưng bá võ lâm, thông tin chi tiết:

PHẦN THƯỞNG

Hình ảnh

Ghi chú


Rương Hoàng Kim Môn Phái số 1

- Nguồn gốc: Mở rương Kim Quang có tỉ lệ nhận được, Mốc 200 Hào quang chiến trường

- Phần thưởng: Dùng Chìa khóa Hoàng Kim Môn Phái để mở nhận 01 Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên thuộc tính


Rương Hoàng Kim Môn Phái số 2

- Nguồn gốc: Mở rương Kim Quang có tỉ lệ nhận được, Mốc 200 Hào quang chiến trường

- Phần thưởng: Dùng Chìa khóa Hoàng Kim Môn Phái để mở nhận 01 Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên thuộc tính


Chìa Khóa Hoàng Kim

- Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các

- Chức năng: Dùng để mở rương Hoàng Kim Môn Phái

 

* Phần thưởng Rương hoàng Kim Số 1

1. Vũ Khí Thuý Yên (Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao)

 

 

Thông tin chi tiết

Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao

Ngũ hành thuộc tính: Thủy
Công kích 62 – 92
Độ chính xác: 20%
Độ bền: 99/99
Đẳng cấp yêu cầu: 99
Sức mạnh yêu cầu: 160
Môn phái yêu cầu: Thúy Yên

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 300 - 400
Thuộc tính ẩn 1: tốc độ đánh nội công tăng thêm 20 - 40
Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng Thúy Yên Song Đao tăng thêm 1 - 3
Thuộc tính ẩn 2: Băng sát nội công tăng thêm 200 - 300
Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 300 - 400
Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng Băng Cốt Tuyết Tâm tăng thêm 1 - 3

 

2. Vũ Khí Đường Môn (Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn)

 

Thông tin chi tiết

Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn

Ngũ hành thuộc tính: Kim
Công kích: 42-98
Độ chính xác: -0%
Độ bền: 99/99
Đẳng cấp yêu cầu: 99
Sức mạnh yêu cầu: 90
Thân pháp yêu cầu: 110
Môn phái yêu cầu: Đường Môn

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 300 - 400
Thuộc tính ẩn 1: Tốc độ đánh – ngoại công tăng 25 - 40
Thuộc tính hiện 2: Sát thương vật lý – ngoại công(%) 100 - 150
Thuộc tính ẩn 2: Sát thương vật lý – ngoại công (điểm) 50 - 60
Thuộc tính hiện 3: Hút nội lực 4% - 8%
Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng (Tâm Nhãn) 1 - 3


 

3. Ngọc Bội Võ Đang (Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội)

 

 

Thông tin chi tiết

vodang_4

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

Ngũ hành thuộc tính: Hỏa

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất] 1- 3

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [Võ Đang Kiếm Pháp] 1- 3

Thuộc tính ẩn 2: Kháng độc tăng 25%- 30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 300- 400

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Thương Hải Minh Nguyệt] 1- 3

 

* Phần thưởng Rương hoàng Kim Số 2

1. Vũ Khí Ngũ Độc (Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận)

dao2

Thông tin chi tiết

ngudoc_10

Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Công kích: 40-114

Độ chính xác: -20%

Độ bền: 99/99

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Sức mạnh yêu cầu: 135>/

Môn phái yêu cầu: Ngũ Độc

Thuộc tính hiện 1: Sát thương vật lý – ngoại công (%) 50% - 100%

Thuộc tính ẩn 1: Sát thương vật lý – ngoại công (điểm) 30 - 50

Thuộc tính hiện 2: Hút nội lực 4% - 8%

Thuộc tính ẩn 2: Băng sát-ngoại công 80 - 120

Thuộc tính hiện 3: Tốc độ đánh-ngoại công 10 - 20

Thuộc tính ẩn 3: Độc sát-

 

2. Vũ Khí Thiên Vương (Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chuỳ)

chuy

Thông tin chi tiết

thienvuong_8

Hám Thiên kim hòan đại nhãn thần chùy

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Sát thương nhỏ nhất: 55 điểm

Sát thương lớn nhất: 165 điểm

Độ bền: 99/99

Độ chính xác: -30%

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Sức mạnh yêu cầu: 235

Môn phái yêu cầu: Thiên Vương

Bỏ qua né tránh: thêm 1%-2%

Độ chính xác thêm: 180 - 300 điểm

Sát thương vật lý ngoại công tăng thêm: 50 - 100%

Sát thương vật lý ngoại công tăng thêm điểm: 30 – 50 điểm

Hút sinh lực: 4 - 8%

Băng sát ngoại công: 80-120 điểm

 

3. Ngọc Bội Đường Môn (Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hoả Bội)

Thông tin chi tiết

Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội

Ngũ hành thuộc tính: Mộc
Đẳng cấp yêu cầu: 80
Môn phái yêu cầu: Đường Môn

Thuộc tính hiện 1: Không thể phá hủy
Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng võ công vốn có + 1 cấp

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút