Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Chiến Mã Phiên Vũ

Một trong bát đại danh câu của Chu Mục Vương - Chiến mã Phiên Vũ sở hữu uy lực vô song mà bất cứ kỳ nhân dị sĩ nào sở hữu được chúng kinh mạch sẽ lập tức được hanh thông, toàn thân tỏa ra hào quang, sinh lực cũng như thể chất tăng bội phần, uy lực kiên cố tung hoành tứ phương dễ bề giành được phần thắng!

 

 

NPC và vật phẩm liên quan

 

Hình ảnh

Ghi chú

 


NPC Thẩm Câu

Vị trí: Nam Nhạc Trấn - 210/191

Chức năng: Ghép Phiên Vũ

 

 


Nguyên hồn Bôn Tiêu

 

 

Nguồn gốc: Bóc tách nguyên hồn thạch Bôn Tiêu tại NPC Thẩm Câu (1 Bôn Tiêu bóc tách được 1 viên nguyên hồn).

Công dụng: Ghép ngựa Phiên Vũ.

Hạn sử dụng: Không hạn sử dụng và không khóa.


Cỏ tinh hoa

Nguồn gốc: Mở rương Lý Bạch.

Công dụng: Nguyên liệu ghép ngựa Phiên Vũ.

Hạn sử dụng: Không hạn sử dụng và không khóa.

 

Hướng dẫn cách ghép

Các nhân sĩ đạt cấp 150 mang nguyên liệu đến NPC Thẩm Câu ở Nam Nhạc Trấn.

 

Các nguyên liệu để ghép ngựa Phiên Vũ:

- Ngọc rồng 1-3-5-7

- Mảnh thiên thạch 2-4-6-8-9

- 5 Nguyên hồn thạch Bôn tiêu

- 50 Cỏ tinh hoa

 

Cách ghép ngựa Phiên Vũ:

- Bóc tách nguyên hồn thạch Bôn Tiêu (1 Bôn Tiêu bóc tách được 1 viên nguyên hồn) để có nguyên hồn thạch. 

- Sau khi bốc tách được 5 nguyên hồn thạch Bôn Tiêu, tiến hành đối thoại với NPC Thẩm Câu > Ta muốn Luyện hóa thần câu

Phiên Vũ > đặt vào tất cả nguyên liệu yêu cầu nhận được Phiên Vũ.

 Phần thưởng là thần mã Phiên Vũ

Hình ảnh

Ghi chú

 

 

 

Thần mã Phiên Vũ

 

 

Nguồn gốc: ghép từ NPC Thẩm Câu.

Hạn sử dụng: Không hạn sử dụng và không khóa.

Điều kiện sử dụng: Cấp 150 trở lên.

 

 

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút