Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 2] Event Tôn Sư Trọng Đạo

Thời gian và đối tượng

Thời gian:   01/11/2020 - 01/12/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 2.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Nhất Đại Tôn Sư tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

Nhất Đại Tôn Sư

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  

- Đổi Event

- Nhận thưởng Max Event các mốc

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng


Sổ Tay Chiến Trận

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 10 cái; Thống Lĩnh: 15 cái; Phó Tướng: 20 cái; Đại Tướng: 25 cái)

Công dụng: Dùng để đổi Bí Kiếp Luyện Binh

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bí Kiếp Thành Nhân

 

Nguồn gốc: Mua tại NPC Nhất Đại Tông Sư (giá 2 vạn)

Công dụng: Sử dụng nhận 500.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Thiết La Hán

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bí Kiếp Võ Học

Nguồn gốc: Mua Tại NPC Nhất Đại Tông Sư (giá 3 xu)

Công dụng: Sử dụng nhận 700.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Thiết La Hán

- Bách Quả Lộ

- Pháo Hoa

- Phúc Duyên Tiểu

- Phúc Duyên Trung

- Phúc Duyên Đại

- Tàng Bảo Đồ

- Mảnh Hiệp Cốt

- Mảnh Nhu Tình

- Mảnh Định Quốc

- Mảnh Động Sát

- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tủy Kinh

- Cống Nguyệt Phù Dung

- Phụng Nguyệt Hỏa Dung

- Lễ Bao Hoàng Kim

- Mảnh Thiên Thạch 1

- Mảnh Thiên Thạch 2

- Mảnh Thiên Thạch 3

- Mảnh Vụn Võ Lâm Xa Xứ Thạch 

- Ngẫu nhiên nhận 2 triệu đến 4 triệu EXP

- Chữ Nhất

- Chữ Tự

- Chữ Vi

- Chữ Sư

Hạn sử dụng: Đến hết Event

 

Bí Kiếp Luyện Binh

 

 

Cách ghép: 01 Sổ Tay Chiến Trận + 02 vạn + 05 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 900.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

- Tiên Thảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ đặc biệt

- Mã Bài Chiếu Dạ

- Mã Bài Xích Thố 

- Mã Bài Ô Vân

- Mã Bài Tuyết Ảnh 

- Mã Bài Đích Lô

- Phi Phong

- Bí kíp 90 các phái

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tử Thủy Tinh

- Lục Thủy Tinh

- Lam Thủy Tinh

- Tu Chân Yếu Quyết (không hệ)

- Tu Chân Yếu Quyết (Kim)

- Tu Chân Yếu Quyết (Mộc)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thủy)

- Tu Chân Yếu Quyết (Hỏa)

- Tu Chân Yếu Quyết (Thổ)

- Tinh Hồng Bảo Thạch

- Thiết La Hán

- Bách Quả Lộ

- Pháo Hoa

- Phúc Duyên Tiểu

- Phúc Duyên Trung

- Phúc Duyên Đại

- Tàng Bảo Đồ

- Mảnh Hiệp Cốt

- Mảnh Nhu Tình

- Mảnh Định Quốc

- Mảnh Động Sát

- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tủy Kinh

- Cống Nguyệt Phù Dung

- Phụng Nguyệt Hỏa Dung

- Lễ Bao Hoàng Kim

- Mảnh Thiên Thạch 1

- Mảnh Thiên Thạch 2

- Mảnh Thiên Thạch 3

- Ngẫu nhiên nhận 3 triệu đến 5 triệu EXP

- Chữ Tôn

- Chữ Sư

- Chữ Trọng

- Chữ Đạo

Hạn sử dụng: Đến hết Event


Nhất Tự Vi Sư

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi sử dụng Bí Kiếp Võ Học

Công dụng: Thu thập đủ bộ chữ để đổi thành 01 Ngựa Phi Vân (Click chuột phải để ghép)


Tôn Sư Trọng Đạo

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi sử dụng Bí Kiếp Luyện Binh

Công dụng: Thu thập đủ bộ chữ để đổi thành 40 Mảnh Vụn HKMP (Click chuột phải để ghép)

Phần thưởng các mốc Event

Hoàn thành các mốc thưởng các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Mốc thưởng

Phần thưởng

Max Mốc Tôn Sư Trọng Đạo (sau khi sử dụng 400 Bí Kiếp Thành Nhân + 400 Bí Kiếp Võ Học)

- 07 Yên Ngựa Phi Vân

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 3

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 4

- 02 Võ Lâm Mật Tịch

- 02 Tẩy Tủy kinh

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Hoàng Kim

- 1 Huyền Tinh 4

- 20 Mảnh Định Quốc

- 1 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 400 triệu EXP 

Max mốc Bí Kiếp Luyện Binh (sau khi sử dụng 500 Bí Kiếp Luyện Binh)

- 08 Yên Ngựa Phi Vân

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 3

- 01 Bí Kiếp 120 Quyển 4

- 01 Cống Nguyệt Phù Dung

- 01 Phụng Nguyệt Quả Dung

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Hoàng Kim

- 1 Huyền Tinh 5

- 02 Lễ Bao Nhân Phẩm

- 5 Cỏ Tinh

- 5 Triệu Yêu Lệnh

- 500 triệu EXP 

Max 3 loại Event

- 600 triệu exp

- 2 Lễ Bao Mảnh Hoàng Kim (Lễ bao mở ngẫu nhiên 1-2 Mảnh HKMP)

- 01 ngọc rồng ngẫu nhiên (1-7)

- 2 Võ Lâm Xa Xứ Thạch
 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút