Võ Lâm Xa Xứ | Cày Xu Teet Ga | Hổ Trợ Trang Bị, Ngựa VIP | Hoàng Kim Môn Phái |

Giờ hoạt động - Server US

16/01/2019

Giờ hoạt động ngày thường

 
Pacific Mountain Central Eastern Nội dung
12h30 13h30 14h30 15h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
13h00 14h00 15h00 16h00 Quả Huy Hoàng
19h00 20h00 21h00 22h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h00 20h00 21h00 22h00 Quả Huy Hoàng Đợt 2
19h30 20h30 21h30 22h30 Boss Hoàng Kim (đại)
19h45 20h45 21h45 22h45 Tống Kim
21h00 22h00 23h00 00h00 Hoạt động bang hội (*)
22h00 23h00 00h00 01h00 Loạn Chiến Cổ Mộ
22h00 23h00 00h00 01h00 Quả Huy Hoàng Đợt 3
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

Lôi Đài Đặt Cược

 

(*):

- Sẽ mở trong các ngày nghỉ liên đấu.

 

Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 
 

Công thành chiến (thứ 6 hàng tuần): 

- Báo danh: 20h00

- Công thành: 22h00

 

Giờ hoạt động chủ nhật

 
Pacific Mountain Central Eastern Nội dung
12h30 13h30 14h30 15h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
13h00 14h00 15h00 16h00 Quả Huy Hoàng
19h00 20h00 21h00 22h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h00 20h00 21h00 22h00 Quả Huy Hoàng Đợt 2
19h30 20h30 21h30 22h30 Boss Hoàng Kim (đại)
19h45 20h45 21h45 22h45 Tống Kim
21h00 22h00 23h00 00h00 Hoạt động bang hội (*)
22h00 23h00 00h00 01h00 Loạn Chiến Cổ Mộ
22h00 23h00 00h00 01h00 Quả Huy Hoàng Đợt 3
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

Lôi Đài Đặt Cược

 

* Để nhường chỗ cho Tống Kim Đặc Biệt, ngày chủ nhật sẽ không có hoạt động bang hội

Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.

 

 

 

 

Võ Lâm Xa Xứ Kính Bút.