Võ Lâm Xa Xứ | Cày Xu Teet Ga | Hổ Trợ Trang Bị, Ngựa VIP | Hoàng Kim Môn Phái |

Giờ hoạt động - Server EU

18/01/2019

Giờ hoạt động ngày thường

 
14h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
19h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h30 Boss Hoàng Kim (đại)
20h00 Hoạt động bang hội (*)
22h30 Loạn Chiến Cổ Mộ
21h00 Chiến Trường Tống Kim
22h15 Quả Huy Hoàng
22h45 Hoa Sơn Loạn Chiến
Cả ngày Lôi Đài Đặt Cược

 

(*):

- Thứ 2, 4, 6 : Chiến Long Động - Lồng Đèn Bang Hội (20h10 & 20h20)

- Thứ 3, 5, 7 : Vận Tiêu Bang Hội

 
Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 
 
Công thành chiến (thứ 6 hàng tuần): 

- Báo danh: 18h00

- Công thành: 20h00

 

Giờ hoạt động chủ nhật

 
12h30 Chiến Trường Tống Kim
14h30 Hoa Sơn Loạn Chiến
16h00 Loạn Chiến Cổ Mộ
19h00 Boss Hoàng Kim (tiểu)
19h30 Boss Hoàng Kim (đại)
20h00 Tống Kim Đặc Biệt
22h30 Loạn Chiến Cổ Mộ
21h00 Chiến Trường Tống Kim
22h15 Quả Huy Hoàng
22h45 Hoa Sơn Loạn Chiến
Cả ngày Lôi Đài Đặt Cược

 

* Để nhường chỗ cho Tống Kim Đặc Biệt, ngày chủ nhật sẽ không có hoạt động bang hội

Phong Lăng Độ (2 lần / ngày)  Vượt Ải (3 lần / ngày) có thể tham gia mỗi giờ.
 

Võ Lâm Xa Xứ Kính Bút.