Võ Lâm Xa Xứ | Cày Xu Teet Ga | Hổ Trợ Trang Bị, Ngựa VIP | Hoàng Kim Môn Phái |

Tính Năng - Loạn Chiến Mộ Cổ

18/03/2019

Loạn Chiến Ngôi Mộ Cổ - Đỉnh cao chỉ có một, các anh hùng đã sẵn sàng cho trận loạn chiến sống còn này chưa?

 

 

 Thời gian, Địa điểm tham gia và Server áp dụng:

 

 Thời gian:

- Hoạt động diễn ra mỗi ngày

- Bắt đầu lúc : 22h30 (US) - 20h30 (EU)

- Thời gian báo danh : 10 phút.

 

 Địa điểm tham gia :

- Báo danh tại NPC Loạn Chiến Mộ Cổ (Tương Dương - 196/199)

- Cấp tối thiểu có thể tham gia : cấp 90.

 

 Server đang áp dụng :

- US

- EU

 

 Cách thức tham gia và Phần thưởng:

 

 Cách thức tham gia :

- Thời gian báo danh : 22h30' đến 22h39' 

 

- Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

 

- Hết thời gian báo danh tất cả sẽ có 3 giây bất tử và chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc "về thành dưỡng sức"

Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :

KHÔNG HIỂN THỊ : Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.

- KHÔNG THỂ SỬ DỤNG : Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.

- Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.

 

Hoàng Kim Quả sẽ xuất hiện vào lúc sau khi kết thúc báo danh 2-3' các bạn có thể hái.

Lưu ý :

- Khi "Hoàng Kim Quả" xuất hiện là các bạn có thể nhặt hạt.

- Nhặt quả "Hoàng Kim Quả" sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng.

- Hình thức nhặt "Hoàng Kim Quả" sẽ giống nhặt Quả Huy Hoàng (Thúy Yên vẫn có thể tàng hình nhặt được)

- Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.

 

- Ai nhặt được Hoàng Kim Quả hoạt động sẽ kết thúc.

 

- Nếu hết giờ chưa ai nhặt được Hoàng Kim Quả thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 

 Phần thưởng :

- Tất cả đồng đạo khi được chuyển vào map Loạn Chiến sẽ nhận được 5.000.000 Kinh nghiệm.

Giết một người sẽ nhận được 500.000 Kinh Nghiệm.

- Người nhặt được Hoàng Kim Quả sẽ nhận được 1 tinh anh lễ bao, 1 hoàng kim lễ bao, 10.000.000 exp, 100v lượng, 100 tinh hoa

Võ Lâm Xa Xứ Kính Bút.