Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt ở Hải Ngoại

Dành riêng cho người Việt tại Nước Ngoài

Thông tin mới nhất

Thời gian hoạt động

Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 -
Quả Huy Hoàng 8h & 14h & 15h & 17h & 21h & 0h 15h & 21h & 22h & 0h & 4h & 7h -
Hoa Sơn Loạn Chiến 7h30 & 14h30 14h30 & 21h30 -
Lồng Đèn Bang Hội 22h10 5h10 -
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Brelin
Vận Tiêu Bang Hội 22h10 5h10 Thứ 2 & Thứ 4 & Thứ 6
Danh Tướng 11h & 14h 18h & 21h Chỉ T7 & Chủ Nhật
Kim Quang 0h 7h -
Lý Bạch 0h10 & 0h25 7h10 & 7h25 -
Liên Đấu 11h & 23h 18h & 6h -
Tứ Linh Thần Thú 16h 23h -
Viêm Đế 12h đến 22h 19h đến 5h Mỗi lần cách nhau hai tiếng
Phong Hỏa Liên Thành 16h15 23h15 Chỉ Thứ Bảy & Chủ Nhật
Rương Tinh Hoa 16h 21h -
Vượt ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2
Hoạt động Giờ Chicago Giờ Berlin Ghi chú
Boss Tiểu Hoàng Kim 14h & 21h 21h & 4h -
Boss Đại Hoàng Kim 14h30 & 21h30 21h30 & 4h30 -
Tống Kim 14h45 & 21h45 21h45 & 4h45 Chủ nhật thêm 12h30 & 22h Chicago 19h30 & 5h Berlin
Quả Huy Hoàng 14h & 21h 21h & 4h -
Vận Tiêu Bang Hội 23h10 6h10 Thứ 3 & Thứ 5 & Thứ 7
Loạn Chiến Cổ Mộ 17h & 0h 0h & 7h Chủ Nhật Thêm 16h Chicago & 23h Berlin
Liên Đấu 11h & 23h 18h & 6h -
Tứ Linh Thần Thú 16h & 0h10 23h & 7h10 -
Vượt Ải - - Đầu Mỗi Giờ
Công Thành Chiến 22h (20h báo danh) 5h (3h báo danh) Thứ 6
Thiên tử 22h50 5h50 Thứ 2

Các Môn Phái

Liên hệ hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến qua fanpage 24/7